Kan föregångslandet Sverige rädda klimatet?

Debatt
PUBLICERAD:
De kinesiska energiplanerna utgår från att kolkraft kommer att vara omistlig för överskådlig framtid. Kina står idag för ungefär hälften av världens kolanvändning, skriver Sigvard Eriksson och Björn Holmström.
Foto: Mark Schiefelbein/AP
För länder stadda i ekonomisk och teknisk utveckling med en befolkning som till stor del saknar tillgång till elektricitet är det inte minskning av koldioxidutsläppen som prioritera, skriver Sigvard Eriksson och Björn Holmström.

Sverige ska enligt regeringen bli ett av världens första fossilfria välfärdssamhällen och en global förebild som skall inspirera resten av världen till att följa efter. Vi skall bära ledartröjan och visa att det är möjligt, säger klimatministern.

Klimatet måste räddas, kosta vad det kosta vill. Än är det inte för sent. Men det är bråttom om vi skall rädda klimatet. Vi har hört det förut, de senaste fyrtio åren. Det tycks som att vi alltid har sådär tio år på oss.

Ännu, trettio år efter bildandet av FN:s klimatpanel IPCC, har ingen kunnat göra det sannolikt att minskade utsläpp av koldioxid överhuvudtaget har någon påvisbar betydelse för klimatet. Det är bara i de teoretiska klimatmodellerna som koldioxiden framstår som reglerknappen för jordens temperatur.

Om vi ändå antar att koldioxidutsläppen verkligen har betydelse för klimatet och att det föreligger något hotfullt i det, blir frågan vad Sverige kan bidra med?

Sveriges utsläpp utgör ca 0,14 procent av världens utsläpp. Samtidigt växer de senare i framför allt länder som Kina och Indien i en takt som motsvarar alla våra utsläpp på några veckor. För Kina och Indien, med en befolkning av 2,7 miljarder är högsta prioritet att utveckla elproduktionen för att höja levnadsstandarden för sina invånare.

BBC News rapporterade den 26 september 2018 att i Kina är hundratals nya kolkraftverk på väg att färdigställas, motsvarande 259 GW effekt, eller drygt 250 stycken Ringhals reaktorer (R1 och R2). De kinesiska energiplanerna utgår från att kolkraft kommer att vara omistlig för överskådlig framtid. Kina står idag för ungefär hälften av världens kolanvändning. Samtidigt satsar Kina stort på kärnkraft. I maj 2018 hade Kina 40 reaktorer i drift och 18 under uppförande.

Argumentet att om andra länder inte får ned sina utsläpp måste vi i Sverige anstränga oss ännu mer, saknar naturligtvis varje kontakt med verkligheten. Även om vi till enorma kostnader skulle lyckas att dramatiskt minska våra utsläpp så skulle den globala klimatnyttan inte ens vara mätbar. Det enda vi uppnår är att vi blir fattigare, att företag tvingas lägga ned och att det blir extremt dyrt att leva på den svenska landsbygden när transportkostnaderna stiger.

Om Sverige envisas med att vara ett föredöme för andra länder, kommer då dessa att ta efter oss? Det tycks i alla fall klimatministern tro. Tyvärr är detta enbart en naiv förhoppning hos svenska politiker. För länder stadda i ekonomisk och teknisk utveckling med en befolkning som till stor del saknar tillgång till elektricitet är det inte minskning av koldioxidutsläppen som prioriteras. För dem handlar det om att så snabbt som möjligt tillgodose samhällets behov av energi och det sker till stor del med mer kolkraft. I ett globalt perspektiv är fossilkraft grunden för överlevnad många år framåt.

South China Morning Post skriver 1 april 2018 att Kina och Japan nu tävlar om att vara störst med att exportera moderna kolkraftverk. Kina erbjuder lånefinansiering till sina exportprojekt och med planerade 1600 kraftverk i ett flertal länder avser de att vara världsledande.

Sveriges självpåtagna roll som föredöme för resten av världen kan aldrig bli annat än en verklighetsfrämmande dröm.

Sigvard Eriksson

Björn Holmström

Fria debattörer

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.