Gräva ner spåren - för dyr lösning

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Svar till Johan på Rud, insändare i NWT 20 juni

Johan på Rud skriver i en insändare att järnvägsspåren vid tågstationen borde grävas ner.

Det vore så klart en bra lösning, men den skulle bli allt för kostsamt med tanke på att hela Karlstad är byggt på ett delta med vatten under och runtom.

Gräv ner Karlstads järnvägsstation och spåren, föreslog en insändarskribent. Blir för dyrt, svarar projektledaren.
Foto: Helena Karlsson

Även om det alltid går att göra mer så är vi glada att regeringen och Trafikverket redan nu väljer att satsa stort på Karlstad och Värmland genom många förbättringar längs Värmlandsbanan.

Vi försöker tillsammans att hitta andra bra lösningar för att hindra att järnvägen blir en barriär i staden, exempelvis genom att göra Vikentunneln till en bred passage och att bygga en ny gångbro som ansluter till Stadsträdgården.

Att bygga om Hamngatan är ett led i att skapa en trevligare stadsmiljö med mindre buller och bättre luft. Hamngatan kommer att fungera bra för den som har ett ärende i centrala Karlstad, men ska man bara passera genom Karlstad centrum finns bättre alternativ som via Vikenförbindelsen. Vi kommer att förbättra framkomligheten via Vikenförbindelsen.

Sören Jonsson, projektledare Karlstads kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.