Tänk på vilken alkohol du dricker i sommar

Debatt
PUBLICERAD:
Ingen vill se fortsatt försäljning av insmugglad sprit och vin. Vår gemensamma målbild borde vara att flytta försäljningen från Tyskland och Polen till Systembolaget, skriver Anna De Geer.
Foto: Sprit- och Vinleverantörsföreningen
Sänkt alkoholskatt gör inköp på Systembolaget mer attraktivt relativt andra sätt att skaffa alkohol, vilket minskar införseln och stärker den kontrollerade försäljningskanalen, skriver Anna De Geer.

Sverige har internationellt sett mycket hög alkoholbeskattning. Det leder till stor legal och illegal införsel, vilket i många fall drabbar våra ungdomar. Sänkt alkoholskatt gör inköp på Systembolaget mer attraktivt relativt alternativen, vilket minskar införseln och stärker den kontrollerade försäljningskanalen, skriver Anna De Geer, vd för Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL).

Midsommar och semester står för dörren. Vid dessa tillfällen ökar alkoholkonsumtionen bland unga och vuxna. Att avnjuta ett glas vin eller en drink i sociala sammanhang, med måttfullhet och medvetenhet om dryckernas innehåll och effekter, är inte fel. Ett stort problem är dock den storskaliga införsel av alkohol med minibussar eller lastbilar från EU som sker, och som sedan säljs till ungdomar och andra riskgrupper. Den fria rörligheten för personer och varor inom EU och Schengenområdet utnyttjas av kriminella för att både legalt och illegalt föra in alkohol som sedan säljs på den svarta marknaden utan kontroll – inte sällan till unga.

Officiell statistik från CAN visar att cirka 20 procent av den alkohol som konsumeras i Sverige är oregistrerad, d v s resandeinförd, insmugglad eller hemtillverkad. En anledning till den omfattande införseln är det höga alkoholpriset i Sverige. Inom övriga EU är det genomsnittliga priset, mätt i kronor per liter ren alkohol, drygt 40 procent av det svenska. Det är endast Norge och Finland som har högre genomsnittliga priser än Sverige. I Tyskland är det genomsnittliga alkoholpriset cirka 40 procent av det svenska och i Danmark cirka 70 procent. Så länge Sverige har högre alkoholskatter än våra grannländer finns starka drivkrafter för smuggling.

Kontrollerad försäljning är grundbulten i svensk alkoholpolitik och det främsta verktyget för att främja folkhälsan. SVL värnar det detaljhandelsmonopol på alkoholförsäljning som Sverige har. Det bidrar till en försäljning under ordnade former, där åldern på köparna kontrolleras och där produkternas kvalitet är granskad. Att inte ens hälften av den sprit som konsumeras i Sverige säljs via Systembolaget är därför ett problem. SVL vill att våra produkter ska köpas på Systembolaget och inte ur bakluckan på en bil eller från så kallade vodkalastbilar.

Sänkt alkoholskatt gör inköp på Systembolaget mer attraktivt relativt andra sätt att skaffa alkohol, vilket minskar införseln och stärker den kontrollerade försäljningskanalen.

Att sänka beskattningen på alkohol för att minska införseln från grannländer är en väg som Estland just nu går. Från den 1 juli väntas skatten på sprit, cider och öl sänkas med 25 procent för att komma i nivå med skatten i de andra baltiska länderna.

Ingen vill se fortsatt försäljning av insmugglad sprit och vin. Vår gemensamma målbild borde vara att flytta försäljningen från Tyskland och Polen till Systembolaget. På så sätt skulle skatteintäkterna hamna i Sverige och våra ungdomar få svårare att få tag i alkohol. Låt oss därför tillsammans göra allt vi kan för att minimera den mängd illegal alkohol som förs in i landet och säljs vidare till minderåriga och andra riskgrupper. Att minska skillnaden i beskattning jämfört med Danmark, Tyskland och Polen skulle vara ett avgörande steg i den riktningen.

Anna De Geer

Vd, Sprit- och Vinleverantörsföreningen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.