Mumin välkomnar vi gärna till Karlstad, men inte till Skutberget

Debatt
PUBLICERAD:
Jag ser framför mig hur man ger flera företagare möjlighet att få ta del av vad Skutberget har att erbjuda och på samma gång skapar bra jobb för unga killar och tjejer. Jobb som inte innefattar att de ska behöva försmäkta inuti en varm mumindräkt under högsommaren, skriver Victoria Mårtensson.
Foto: Mikael Lindblom
Man kan skapa jobb för unga, utveckla ett företagsvänligt klimat i kommunen samt skydda och bevara våra grönområden på samma gång, skriver Victoria Mårtensson.

Vi är många människor som gärna ser en muminpark i Karlstad, men på en annan plats än Skutberget. Det faktumet gör oss inte till bakåtsträvare. Vi har också en vision för Skutberget, men den inkluderar inte en inhägnad muminpark.

Vi ber företaget att välja ett annat ställe att etablera sig på inom kommunen. Jag vet att de inte vill det och jag förstår de ekonomiska tankarna bakom varför. Men det här ska handla om ett partnerskap. Vill man komma till Karlstad så kan man kompromissa. Säger man sig leva i harmoni med naturen så får man bevisa det. Ord gör en inte till en bättre människa, ens handlingar gör det.

Skutberget skulle kunna locka mera folk, det tror jag att alla är överens om. Vad som skiljer människor åt är vad de vill kunna erbjuda där ute. Tänk på det här. Att bevara och skydda naturen och vattnet är mycket större än vad du och jag själva vill. Att kunna exploatera all tillgänglig mark som finns att tillgå och på samma gång tränga undan djurlivet, innebär inte per automatik att vi borde göra det.

Man kan skapa jobb för unga, utveckla ett företagsvänligt klimat i kommunen samt skydda och bevara våra grönområden på samma gång. Det ena utesluter inte det andra. Jag ser framför mig hur man ger flera företagare möjlighet att få ta del av vad Skutberget har att erbjuda och på samma gång skapar bra jobb för unga killar och tjejer. Jobb som inte innefattar att de ska behöva försmäkta inuti en varm mumindräkt under högsommaren.

Skulle det vara ekonomiskt gynnsamt att låta en muminpark etablera sig? Mitt svar på det är, kanske. Ingen kan veta det och allting som tas fram verkar utgå i från att det kommer att bli lönsamt. Men ingen tycks vilja räkna på ett scenario där det går mindre bra för parken. Någonting som en muminpark utan tvekan skulle hjälpa till med är att frigöra Karlstads kommun från sitt ansvar för det området. Det skulle också ge muminföretaget monopol på ett stort stycke mark och det skulle leda till en inhägnad av området.

Vi kan inte säga nej till utveckling. Det enda som aldrig ändras är att saker alltid förändras. Men vi kan välja inriktning. Att då förespråka någonting som vi alla tjänar på, som ger kommunen skatteintäkter, folk jobb och som också gynnar framtida generationer, borde vara den rätta vägen att gå. Man förhindrar också med min idé att man utestänger de kommuninvånarna som har en sämre ekonomi, eller de som kommer utifrån.

Jag känner att debatten i mångt och mycket handlar om mjuka och hårda värden. De hårda värdena är lättare att räkna på för att de är konkreta. För vad är egentligen en stunds lycka, en svalkande bris mot kinden, vågskvalp eller den rofyllda tystnaden efter en stimmig dag på förskola egentligen värt? Hur räknar man om det till ett kvantifierbart tillstånd? Hur många kronor är ett litet barns leende värt när det för första gången får doppa tårna i vattnet på Skutberget och du ser hur hon eller han skiner upp?

Jag är solidarisk gentemot människors rätt till gröna andningshål, djurens rätt till levnadsytor, lugn och avkoppling, skydd för vatten och natur, utveckling av gröna alternativ och respekt för allas olika ekonomiska förutsättningar. Vissa värden kommer aldrig någonsin att vara mätbara och det av den enkla anledningen att dess värde vida överstiger vårt socialt konstruerade mått på vad som är värdefullt.

Victoria Mårtensson

Karlstadsbo

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.