Inget lärt av migrationskrisen

Ledare
PUBLICERAD:
“I enlighet med Jöken så kommer man att olika typer av lättnader för familjeåterföreningar. Med andra ord kommer åter faktorer som drar asylsökande till just Sverige att öka, det som också ledde till krisen för fyra år sedan.”
Foto: Tore Meek
I dag kommer en riksdagsmajoritet att rösta igenom lättnader i kraven för anhöriginvandring. Det är som man ingenting lärt av migrationskrisen 2015 och därmed bäddar man för framtida problem med en alldeles för hög nivå på invandringen.

Snart så går den tillfälliga lagen som inneburit åtstramningar av den svenska migrationspolitiken ut, och ställda inför detta oroväckande faktum så ämnar nu partierna bakom januariöverenskommelsen (Jöken) plus Kristdemokraterna att förlänga den. Samtidigt så skall en utredning sjösättas för att utarbeta mer långsiktiga spelregler. På ytan låter det ju bra, men skenet bedrar.

Den här förlängningen innehåller dock ett antal oroväckande tillägg. I enlighet med Jöken så kommer man att olika typer av lättnader för familjeåterföreningar. Med andra ord kommer åter faktorer som drar asylsökande till just Sverige att öka, det som också ledde till krisen för fyra år sedan.

I fredags (14/6) presenterade också migrationsministern Morgan Johansson (S) direktiven till den parlamentariska kommitté som skall se över och göra migrationspolitiken mer ”långsiktigt hållbar”. Det behövs förvisso, men det är ett underbetyg att det tagit så här länge och att Sverige alltjämt har och kommer att ha ett lapptäcke av tillfälliga lösningar och undantag.

Sedan så kan man verkligen ifrågasätta hur hållbar denna kommittés arbete verkligen blir. I stället för att ha ett brett och förutsättningslöst anslag så har man hängt upp den på vad som står i Jöken, alltså om vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet kunnat enas med stödpartierna Centern och Liberalerna om. Således skall kommittén diskutera om det behövs tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd, om nyare och generösare grunder för uppehållstillstånd skall införas och om det skall vara generösare regler för anhöriginvandring, inklusive om det skall ställas försörjningskrav. Inget av detta skapar bilden av en skärpt migrationspolitik.

Man skulle ju kunna hoppas att större och mer ansvarstagande partier som Socialdemokraterna och Moderaterna, som historiskt stått för en mer restriktiv syn, skulle styra upp kommittéarbetet och mer eller mindre köra över de andra. Men kommittédirektiven säger annorlunda och S hela maktinnehav bygger på Jöken, så de kan inte bara strunta i de andra januaripartierna.

Kristdemokraterna försöker nu också profilera sig som ett mer restriktivt parti i migrationsfrågan. I en debattartikel i Svenska Dagbladet (16/6) skriver partiledaren Ebba Busch Thor att storleken på det svenska asylmottagandet måste ned på samma nivåer som våra nordiska grannländer. Det låter ju bra tills man inser att partiet i nästa andetag ställer sig bakom generösare familjeåterföreningar och även vill utöka möjligheterna för att få uppehållstillstånd till att även gälla det de kallar särskilt och synnerligen ömmande fall.

Det går inte ihop, och det man vara en delförklaring till att KD nu åter sjunkit i opinionsmätningarna. De tidigare lättfångade sympatisörerna har helt enkelt inte insett hur liberal partiets migrationspolitik faktiskt är. Här återstår mycket för Busch Thor och KD att bevisa.

Sammantaget bådar detta illa för Sverige när nästa stora våg av asylsökande kommer. Dessa kommer att än en gång lockas av vår naiva generositet. Och än en gång kommer mottagandet att haverera. Att politikerna aldrig lär sig!

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.