Chefer ska inte behöva åsidosätta sin egen hälsa

Debatt
PUBLICERAD:
Vår undersökning visar att chefernas tid inom både offentliga och privata verksamheter är så pressad att cheferna prioriterar sina medarbetares arbetssituation före sig själva, skriver Magnus Hildebrand (bilden) och Nina Angeleni.
Foto: Frida Flodkvist
Chefer, som förväntas ta ansvar för medarbetarnas arbetsmiljösituation, har inte möjlighet att skapa en balanserad arbetssituation för sig själva, skriver Magnus Hildebrand och Nina Angeleni.

Svenska chefer är så pressade att de tvingas åsidosätta sina egen hälsa för att klara av sitt ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö. Det visar undersökningen Chefsliv som Novus gjort på uppdrag av Unionen och Vision. Situationen är allvarlig – ett närvarande ledarskap är nödvändigt för att förebygga ohälsa hos medarbetarna.

Vår undersökning visar att chefernas tid inom både offentliga och privata verksamheter är så pressad att cheferna prioriterar sina medarbetares arbetssituation före sig själva. Hela sju av tio chefer svarar det. Och endast drygt tre av tio chefer svarar att de har tillräckligt med tid för att skapa en balanserad arbetssituation för sig själva.

Chefer, som förväntas ta ansvar för medarbetarnas arbetsmiljösituation, har inte möjlighet att skapa en balanserad arbetssituation för sig själva. Och konsekvenserna är uppenbara. Sjukfrånvaron bland chefer har ökat med 50 procent mellan 2014 och 2018, enligt en undersökning från Previa.

Att chefer saknar förutsättningar för sitt ledarskap är problematiskt. Forskningen pekar tydligt ut att ett närvarande ledarskap kan bidra till friskare arbetsplatser. Ett närvarande ledarskap, där chefer ser, motiverar och coachar sina medarbetare, fungerar som en friskfaktor och gör att medarbetarna bättre klarar utmaningarna i arbetslivet.

Vår undersökning visar att cheferna är väl medvetna om sitt ansvar för att fånga upp anställdas signaler om ohälsa, bedöma arbetsmiljörisker och vidta åtgärder. Problemet handlar inte om okunskap, utan om bristande förutsättningar för cheferna att leda. Bristen på stödjande processer som kan frigöra tid när det gäller exempelvis HR, administration och IT är påtaglig.

Den arbetsrelaterade ohälsan är ett stort samhällsproblem. Om vi ska lyckas vända den trenden måste vi börja med att se över och åtgärda chefernas situation. Fackförbunden Vision och Unionen uppmanar arbetsgivare i Värmland att:

• Systematiskt och kontinuerligt se över chefernas förutsättningar för att klara sitt arbetsmiljöuppdrag.

• Se till att det finns stödstrukturer runt chefer för, ekonomistöd, HR-insatser och lokalfrågor.

• Organisera verksamheten så att antalet medarbetare per chef är rimligt. Ett färre antal medarbetare ökar förutsättningarna att kunna vara närvarande som chef.

Tillsammans organiserar Vision och Unionen närmare 120 000 chefer inom välfärden och det privata näringslivet. Våra chefsmedlemmar har valt ett chefsuppdrag för att de brinner för att leda och göra skillnad. Men de är inga superkvinnor och supermän. Chefer behöver – precis som alla andra yrken – rimliga villkor för att kunna leverera med kvalitet.

Ett hållbart arbetsliv kräver närvarande chefer som har tid att coacha och se sina medarbetare. Våra medlemmar ska inte behöva välja mellan sin egen hälsa och medarbetarnas – vi har inte råd att låta jobbstressen fortsätta skena.

Magnus Hildebrand

Regionchef, Unionen Värmland

Nina Angeleni

Ordförande, Vision Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.