Hoppa till huvudinnehållet

Skär inte ner mer i skolan

Publicerad:
Karlstads kommun har möjlighet att både nå målet om överskott och ge barn- och ungdomsnämnden de pengar förskolechefer och rektorer behöver, skriver Pontus Larson.
Karlstads kommun har möjlighet att både nå målet om överskott och ge barn- och ungdomsnämnden de pengar förskolechefer och rektorer behöver, skriver Pontus Larson. Foto: Jessica Gow/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Men att skära ner kan aldrig vara att satsa och den här budgeten innebär utan tvekan fortsatta nedskärningar, skriver Pontus Larson.

Det sveper en våg av kommunala nedskärningar över Sverige och Karlstad kommun är tyvärr inget undantag. Lärarförbundet i Karlstad har under flera år flaggat för att kostnadsökningar i förskola och skola inte haft täckning i budget med den självklara konsekvensen att våra medlemmar fått allt mer att göra.

”Låg personaltäthet i förskola och skola kan påverka medarbetares upplevelse av stress. Långvarig stress kan, enligt forskningen, leda till olika typer av utmattningssymtom. Särskilt drabbade är kvinnor och ohälsotalen i barn- och ungdomsförvaltningen är redan nu en anledning till oro.” Det här är inte fackets åsikt – även om vi såklart håller med. Det är ett klipp från barn- och ungdomsnämndens yttrande inför den budget som kommunfullmäktige ska klubba tisdagen 18 juni.

Vidare skriver nämnden att ”utvecklingen de senaste åren inom förskolan är oroande och att utrymme för förändringar måste skapas inom budgetperioden”. När Lärarförbundet i Karlstad jämför Karlstads kostnader för utbildning med andra kommuners kostnader för utbildning kan vi konstatera att vår kommun satsar mindre än genomsnittskommunen även på fritidshem, grundskola och gymnasium.

När barn- och ungdomsnämndens ekonomer räknar på hur stort tillskott nämnden behöver 2020, för att klara samma kvalitet på verksamheten som 2019, hittar de ökade behov på 82 350 000 kronor. Enligt det förslag till budget som majoriteten i kommunstyrelsen tagit fram får förskolan och grundskolan 72 402 000 kronor extra 2020. Det saknas alltså tio miljoner kronor för att ge förskolan och skolan full täckning för kostnadsökningar. Tio miljoner som, om inte budget ändras, kommer att utgöra förskolans och grundskolans besparingskrav nästa år.

Vi förstår att det är ett svårt uppdrag att vara kommunpolitiker när behoven i verksamheten ökar men skatteintäkterna inte ökar i samma omfattning. Vi kan även se att majoriteten försökt att prioritera förskolan och skolan när de gjort nämndernas tilldelning. Men att skära ner kan aldrig vara att satsa och den här budgeten innebär utan tvekan fortsatta nedskärningar.

Den politiska majoriteten i Karlstad har som målsättning att varje år göra ett positivt resultat på två procent av budget. Överskottet ska användas för att minska behovet av att låna pengar till investeringar. Men enligt budget för 2020 blir överskottet tio miljoner kronor mer än de två procenten.

När budget för förskola och skola inte kompenserar fullt ut för ökade löner måste lärare och rektorer öka tempot för att betala sina egna löneökningar. Vi ser hur kommun efter kommun runt om i landet lägger besparingskrav på skolan med hänvisning till att de behöver minska kostnaderna för att klara resultatmålet på två procent.

Karlstads kommun har möjlighet att både nå målet om överskott och ge barn- och ungdomsnämnden de pengar förskolechefer och rektorer behöver för att kunna betala ut ökade löner till sina medarbetare utan att tvinga dem att jobba ännu hårdare. För kommunens elever och lärares skull hoppas vi att politikerna tar den möjligheten.

Pontus Larson

Ordförande, Lärarförbundet Karlstad

Artikeltaggar

DebattKarlstads kommunKommunbudgetLärarförbundetPontus Larson