Rätt att se till hela kedjan

Ledare
PUBLICERAD:
Inte bara polisen för Johan Forssell och Moderaterna.
Foto: Johan Nilsson/TT
Skjutningar, explosioner och en ständig oro för potentiella terrordåd. Det är inte så konstigt att fokus ständigt sätts på Polisens resurser och hur de bäst kan ökas. Men det är långt ifrån tillräckligt. Skall samhällets rättskipande system fungera måste hela rättskedjan vårdas. En enahanda satsning på enbart Polisen riskerar att inte få avsedd effekt då resten av systemet inte kan hantera den ökade volymen.

Ett exempel på domstolsväsendets eftersatthet är de långa handläggningstiderna hos migrationsdomstolarna. JO riktade nyligen hård kritik mot Förvaltningsrätten i Göteborg, där en av Sveriges fyra migrationsdomstolar är belägen. JO konstaterar att det är orimligt att behöva vänta i uppemot två år för att få en överklagan av en asylansökan prövad. Grundlagen ställer trots allt krav på att rättegångar skall hållas inom skälig tid.

Ändå är kritiken orättfärdig och meningslös. JO:s kritik är tänkt att fungera som ett slags incitament till rättning i ledet. Sådana funktioner bör placeras där förändringarna kan göras, annars är de inte effektiva. Och förvaltningsrätten kan inte göra någonting åt situationen. De styr inte över sin resurstilldelning.

Det är regeringen som är ansvarig för att domstolarna kan fullgöra sina uppgifter. Har domstolarna inte resurser nog att utföra sitt uppdrag på det sätt som lagen stipulerar är det regeringens fel. Därför skickas JO:s beslut även till riksdag och regering för kännedom. Men kritiken borde, om den skall vara rättvis, riktas direkt till de folkvalda.

Dessvärre har regeringen inte visat något påtagligt intresse för att få rättskedjan att fungera tillfredsställande. Åtminstone inte i konkret budgethandling. Retorik är en sak, men den är meningslös om den inte följs av reda pengar.

Moderaterna har dock plockat upp bollen. Partiets rättspolitiska talesperson, Johan Forssell, har kritiserat regeringen för sin oförmåga att finansiera samhällets mest grundläggande system. ”En rimlig del i rättssäkerheten är ju att man kan få svar inom rimlig tid”, sade Forsell till Sveriges Radios Ekot (9/6).

Partiet är därtill redo att stödja regeringen i en satsning om mer pengar till migrationsdomstolarna. Forssell menar dock samtidigt att det inte är tillräckligt. M vill få till en långsiktig parlamentarisk utredning kring asylpolitiken i sin helhet. Det är en god inställning. Dessa frågor måste lösas långsiktigt och då krävs överenskommelser över blockgränser. Det finns en majoritet i riksdagen för att skärpa asylsystemet och den bör användas.

Ingenting talar dock för att regeringen kommer att bjuda in till en sådan utredning. Eller att domstolarna kommer att få de resurser som behövs. Migrationen har satt hårt tryck på många offentliga verksamheter som alla behöver ökade resurser. Därtill har regeringen en fäbless för satsningar på väsentligheter såsom elcyklar.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.

REKOMMENDERAT FÖR DIG