Blågrönt ansvar för ekonomin

Debatt
PUBLICERAD:
För att få ett grepp om vad det är för storheter vi talar om så går i denna budget om 5,1 miljarder ungefär tre fjärdedelar till den mjuka sektorn, alltså till vård, skola och omsorg, skriver Erik Nilsson, Alexander Torin, Frida Pettersson, Niklas Wikström, Per-Samuel Nisser och Monika Bubholz.
Foto: Robert Halvarsson
Vi gör inga jättesatsningar utan står stabilt och tar ansvar för det vi har, för att Karlstad ska fortsätta vara den välfungerande kommun det är, skriver företrädare för det blågröna styret i Karlstads kommun.

Det har gått några veckor sedan vi i det blågröna styret släppte vårt budgetförslag. Rubrikerna lät inte vänta på sig: ”Inga stora satsningar i Karlstadbudget” skrev till exempel SVT, ”Få satsningar i Karlstads rekordbudget” löd rubriken här i NWT.

Det låter ju inte så spännande. Och visst är det sant att det i år fanns mer pengar än tidigare. Befolkningen har ökat, och därmed skatteintäkterna. För att få ett grepp om vad det är för storheter vi talar om så går i denna budget om 5,1 miljarder ungefär tre fjärdedelar till den mjuka sektorn, alltså till vård, skola och omsorg.

Vi gör inga jättesatsningar utan står stabilt och tar ansvar för det vi har, för att Karlstad ska fortsätta vara den välfungerande kommun det är. Vi ser med glädje på att kommunen växer, det är en nödvändighet att få in människor som genererar skattemedel om vi vill kunna behålla vår välfärd, men det är naturligtvis en utmaning också, för fler invånare betyder att investeringar i förskolor och skolor behöver göras och att det behöver byggas så folk har någonstans att bo.

Konjunkturen har vänt nu. 2018 redovisade nästan var fjärde svensk kommun ett underskott och så kärvt har det inte varit på över tio år. Samtidigt står vi inför stora demografiska utmaningar. Andelen äldre invånare ökar, medan andelen yrkesverksamma inte alls matchar den utvecklingen. Färre ska alltså försörja fler. Detta gör att det mer än på länge ställs höga krav på att ta ansvar för ekonomin.

Det blågröna styret har i alla tidigare budgetar prioriterat barn, äldre och de som har det särskilt svårt. Så även denna gång. Vi lägger 3,5 miljoner kronor på att motverka psykisk ohälsa hos barn och på att hjälpa barn och ungdomar med utbildnings- och yrkesval. Vi har sett att den som gör ett mer medvetet val med större sannolikhet slutför sin utbildning, vilket i sin tur påverkar livet positivt framåt. Vi rustar upp så det blir bättre lärmiljöer, vi bygger idrottshallar och i budget för de kommande åren ligger investeringar i bland annat skola och förskola på drygt 1,2 miljarder kronor. De yngsta barnen prioriteras extra. Vi vill möjliggöra för pedagogisk personal att kunna fokusera på den dagliga verksamheten och kommer därför se över hur digitalisering och minskad administrativ börda kan bidra till det.

Vi ser även att hemtjänsten står inför ökade kostnader framöver och skjuter till medel för det. Den självskattade hälsan hos medborgare från 70 års ålder och uppåt ligger i topp i Karlstad jämfört med resten av länet, vilket är mycket glädjande. Vårt fortsatta fokus är att se till att det fortsätter vara så.

Det finns naturligtvis mycket annat som också är viktigt, som till exempel satsningar på näringsliv, infrastruktur och miljö, men utrymmet här är begränsat. Vill du höra mer om hur vi tänker kring budgeten är du välkommen till Stadsbiblioteket den 18 juni. Från klockan 9 på morgonen debatteras de olika budgetförslagen, och vi håller på hela dagen. Välkommen!

Det blågröna styret i Karlstads kommun

Per-Samuel Nisser (M)

Alexander Torin (M)

Frida Pettersson (C)

Monika Bubholz (MP)

Niklas Wikström (L)

Erik Nilsson (KD)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.