Replik: Liberalerna vill prioritera annorlunda i Sunne kommun

Debatt
PUBLICERAD:
Liberalerna har valt att tillsammans med hela övriga oppositionen reservera oss mot majoritetens budgetförslag. Inte för att vi är ”fega” eller” lata” utan för att vi inte håller med om de prioriteringar som finns, skriver Marianne Åhman.
Foto: Marina Johansson
Individstöd måste, trots föreslagna utökningen, göra förändringar i sin verksamhet och Liberalerna menar att deras budgetram är mycket skör och ansträngd, skriver Marianne Åhman.

Svar till Gunilla Ingemyr och Tobias Eriksson (NWT 8/6).

Så tråkigt att ni raljerar över oppositionens debattinlägg. Vi tar vårt politiska uppdrag på allvar och vill något med det. Men vi är alla fritidspolitiker som lägger ledig tid på det politiska arbetet . Vi vet, vårt oppositionsråd är arvoderad 40 procent men i jämförelse har ni tillsammans 150 procent. Och ja, allt är möjligt i Sunne, till och med att oppositionen har en gemensam syn på hur budgetarbetet bedrivits.

Liberalerna har valt att tillsammans med hela övriga oppositionen reservera oss mot majoritetens budgetförslag. Inte för att vi är ”fega” eller” lata” utan för att vi inte håller med om de prioriteringar som finns och därför har lämnat in vad vi kallar ”kommentarer” till majoritetens budgetförslag för 2020. Där pekar vi på var vi vill utöka och var vi vill kostnadsreducera.

Liberalernas kommentarer gäller framför allt verksamheterna Individstöd och Vuxna och barns lärande. Trots de utökningar i budgetförslaget från majoriteten, cirka 2,5 miljoner kronor, räcker inte pengarna till de stora behov som finns. Årsredovisningen för 2018 visade på ett underskott på 5,4 miljoner. Det är inget ”fritt valt arbete” att ge bistånd till barnfamiljer som inte klarar försörjningen eller omsorgen om barnen.

Finns brister som kommer till Individstöds kännedom så måste stöd och åtgärder utföras. Och när individer och/eller barnfamiljer inte klarar sin egen försörjning eller sina barns omsorg eller när funktionsnedsättningar gör att den enskilde inte klarar vardagen då ska samhället finnas och ge ett grundläggande stöd. (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Individstöd måste, trots föreslagna utökningen, göra förändringar i sin verksamhet och Liberalerna menar att deras budgetram är mycket skör och ansträngd. Därför är vårt förslag att ytterligare 1 miljon tillförs verksamheten för att klara dess grundläggande krav. Dessa pengar tror vi kan lyftas från Ungdomars och vuxnas lärande som under förra året gick över 8 miljoner plus. Ungdomars och vuxnas lärande har en minskad ram på 4,1 miljoner 2019 och ytterligare 2 miljoner inför 2020, men vi vill ändå reducera med ytterligare 1 miljon som sedan tillförs Individstöd.

Liberalerna vill även minska sparkravet inom verksamheten Barns lärande med 400 000 kronor. Pengar som vi tror behövs för att säkerställa att antalet barn per förskolepedagog ska vara högst 5,5 (i paritet med övriga jämförbara kommuner). Även den nya lagen om läsa, räkna, skriva-garanti som träder i kraft den 1 juni och som ska garantera tidiga stödinsatser inom grundskolans måste kunna upprätthållas.

Liberalerna vill även värna Sundsbergs gård – en del av ”Sagolika Sunne” kulturellt, historiskt men också i nutid. Konsthallen, kaféet och festlokalerna för gemenskap vid bröllop, dop eller andra familjefester är en del av Sunne. Oavsett hur överlåtelsen är skriven i gamla dokument så kan politiken 2019 värna denna kulturskatt i centrala Sunne och se detta som en viktig plats att ha kvar i kommunens ägo. Här handlar det om att vilja.

”Det går bra för Sunne” skriver våra kommunalråd och vi är de första att skriva under detta men vi vet att det beror på många års bakomliggande arbete, inte vad som hänt sedan valet i höstas. Vi vill att vi ska fortsätta driva och förvalta vår fina kommun i god anda och med dialogen som ett verktyg i det politiska demokratiska arbetet för det är tillsammans vi skapar framtiden.

Marianne Åhman

Gruppledare, Liberalernas fullmäktigegrupp i Sunne kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.