“Kommunen sitter på en påse guldpengar”

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Svar till Anders Lindhe , NWT 14 juni, “Lägger vi skattepengar på rätt saker”

En kommun behöver intäkter för att kunna sköta sina åtaganden.

Ett företag som satsar i en kommun innebär ökade intäkter för densamme.

Ett företag som anställer ungdomar ger ungdomar praktisk erfarenhet av arbete.

Ett företag som anställer folk ger kommunen intäkter i form av skatt.

Ett företag som lockar turister ger hela kommunen mervärde med bla skatteintäkter på försäljning, övernattning och så vidare.

I min värld måste en kommun satsa på tex gator, parkering, avlopp och annat för att ett företag ska ha rimliga förutsättningar att starta upp.

Skulle Ikea ha byggt här om inte kommunen bidragit ?

“Carina resonerar kring kommunala insatser, exempelvis i samband med Ikeas etablering i Karlstad.
Foto: Tommy Andersson

Att påstå att en grupp människor får indragen hjälp på grund av att kommunen gör sitt bästa för alla kommuninvånare är att dra det lite väl långt. Tror du på allvar att kommunen sitter med en påse guldpengar och funderar över om de ska satsa det på ett äventyr som inte leder till något positivt för kommunen?

Mina barn behöver sommarjobb. De arbetslösa här i stan behöver jobb. Får de jobb innebär det att kommunen får mer medel att använda i sin verksamhet.

Carina

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.