Replik: Centern och Socialdemokraterna sänker samtalsnivån i Sunne

Debatt
PUBLICERAD:
Vi kan inte lägga några seriöst menade motförslag, för ekonomienheten och verksamhetscheferna får inte utreda några alternativ enligt direktiv uppifrån, skriver Fredrik Andersson.
Foto: Marina Johansson
Vi kan inte påstå att vi tycker att majoritetens budget är fel, för vi vägras tillgång till underlaget vi behöver för att göra en bedömning, skriver Fredrik Andersson.

Svar till Gunilla Ingemyr och Tobias Eriksson (NWT 8/6).

Sju av nio partier i Sunne kommun har underkänt budgetprocessen då oppositionen har blivit vägrad såväl underlag till majoritetens budgetförslag som tjänstemannastöd för att utreda egna förslag. Under processens gång har oppositionen framfört detta både muntligt och skriftligt, utan resultat. Därav såg vi behovet att informera Sunnes invånare om detta, för att kanske få Gunilla Ingemyr (C) och Tobias Eriksson (S) att tänka om och faktiskt ge oss det underlag vi behöver för att utföra vårt uppdrag som opposition.

Varken jag eller någon av mina kollegor förväntade oss att kommunalråden skulle svara genom att håna oppositionen istället för att försöka svara på innehållet i vårt inlägg. I Moderaterna tycker vi att det är tråkigt att C och S väljer att sänka nivån på det politiska samtalet i Sunne, ett samtal som redan är ansträngt.

Ingemyr (C) och Eriksson (S) har enväldigt beslutat att radikalt förändra den budgetprocess vi haft i Sunne under ett decennium utan beslut i någon demokratisk församling eller dialog med oppositionen. Vi tycker att det är fel och att det allvarligt hämmar vår förmåga att utföra vår roll som opposition.

Vi är fullt villiga att hitta lösningar och kompromisser med majoriteten, för vi vill ha en öppen dialog. Tyvärr har majoritetens inställning gjort det omöjligt då allt är redan förhandlat och klart när det kommer till oppositionens kännedom och det körs ned i halsen på oss med inställningen ”svälj eller inte, men ned ska det”.

Ingemyr (C) och Eriksson (S) påstår också att det ”går bra för Sunne” och att det därför inte finns något att klaga på och att vi klagar bara för att visa missnöje och vilseleda våra väljare. Det stämmer såklart inte och påståendet att det ”går bra för Sunne” är en ytligt och troligtvis den mest onyanserade bilden man kan ge av Sunne i dag.

Missförstå mig inte, det finns mycket som är bra i Sunne men det finns också mycket, mycket mer som vi måste jobba stenhårt på att förändra och förbättra. Det är allt från att stärka resultaten i skolan, som är förbättrade men fortfarande inte tillräckligt bra. Att säkerställa att elevhälsan har den organisation och medel som behövs för att kartlägga och hjälpa våra sköraste elever, att stärka finansieringen av LSS och äldreomsorgen för att möta det ökade behovet och för att säkerställa att de personer som sviks av Försäkringskassan faktiskt kan få det stöd de behöver, med mera. Det finns mycket vi måste jobba på att förändra och förbättra, inte minst kommunens finansiella situation och budgetprocess.

Vi kan inte påstå att vi tycker att majoritetens budget är fel, för vi vägras tillgång till underlaget vi behöver för att göra en bedömning.

Vi kan inte lägga några seriöst menade motförslag, för ekonomienheten och verksamhetscheferna får inte utreda några alternativ enligt direktiv uppifrån.

Vi kan inte ersätta hela tjänstemannastaben samt två kommunalråd med ett oppositionsråd på 40 procent, och att påstå något annat är inte seriöst.

Fredrik Andersson (M)

Vice gruppledare, kommunfullmäktige Sunne

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.