“Lägger vi skattepengarna på rätt saker?”

Insändare | Muminlandet
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
En skattebetalare undrar, vad händer nu med Skutbergsvisionen?

Den 21 maj klubbades samrådsredogörelsen för visionen. Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande uttalar att ”inga nya ställningstaganden togs” samt ”även om det är två olika processer hänger de ihop”

Granskning av detaljplanen för Skutberget pågår till den 20 juni, folkets sista chans till yttrande. Det är vi skyldig Skutbergets grundare Anders Forssell, få personer har skapat något så vackert och genuint.

Per-Samuel Nisser (M) vid presskonferensen för Nya Skutberget Muminland.
Foto: Lisa Olaison

Men vad händer med visionen? På kommunfullmäktige den 9:e maj nås vi skattebetalare av att kommunen gått 87 miljoner back mot 2018 budget. Prognosen för 2019 pekar på ett nytt underskott i samma storleksordning.

Ekonomidirektören Lars Sätterberg uttalar sig i media att ”nu känns det som utmaningen är större än vad den har varit på många år”. Vi skattebetalare vet sedan tidigare att ordet utmaningar numera är synonymt med ordet problem.

Per-Samuel Nisser bifaller med uttalande ”Nu ser vi mörka moln på himlen. Det här är inledningen på kärvare tider. Vi lovar inga jättesatsningar”

Det finns ingen uppskattad siffra vad det skulle kosta att genomföra allt som är upptaget i visionen. Vi pratar investeringar i infrastruktur på området som vatten och avlopp, vägar och parkeringsplatser. En del hänger ihop med temaparken.

Så i ljuset av ovan:

1. Borde inte detaljplan skapas för visionen så den blir konkret att ta ställning till? De hänger ju enligt kommunstyrelsen ihop.

2. Borde det inte redovisas en detaljplankostnad för visionen? Vi vill ju inte ha än större utmaning för ekonomidirektören.

3. När i tid är det tänkt att detaljplan och kostnad skall komma? Och är detta ett ljust moln som får de annalkande mörka molnen att skingra sig, en så kallad positiv kostnad?

Om det nu är en positiv kostnad kommer:

- mottagningar för unga tjejer med psykisk ohälsa få mera resurser? Unga tjejer mår i vårt samhälle och i samstämmiga undersökningar allra sämst.

- ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) få mera resurser? ni vet de unga viktiga särbegåvade som nu i vårt samhälle kö-väntas sönder.

- våra äldre tas ut längre tid och vigas mera tid åt? det är ju ändå de som byggt det fina samhälle som vi ärvt.

För det är väl inte så att ovan tre akuta grupper skall sparas in på för tänkt Skutbergsäventyr?

Jag vill med detta lyfta frågan om vi lägger våra skattepengar rätt och om vi är beredda att betala det humanistiska priset om vi satsar fel. Larmljudet om unga tjejer psykiska ohälsa, avsaknad av resurser för särbegåvade ungdomar samt omsorg för våra äldre känner jag ända in i benmärgen, känner även ni det?

Anders Lindhe

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.