Vi tar ansvar för Värmlands utveckling

Debatt
PUBLICERAD:
En stor del av de sjukdomar och skador som människor drabbas av skulle kunna förebyggas. Ett viktigt ansvar för Region Värmland är att minimera de vårdskador som är möjliga att undvika, skriver Marianne Utterdahl, Ola Persson, Eva Julin Dombrowe, Stina Höök, Fredrik Larsson, Elisabeth Kihlström och Jesper Johansson.
Foto: Helena Karlsson
Region Värmlands roll som möjliggörare eller motor för tillväxt, genom utbildning och regional utveckling, är en viktig del för att säkerställa en god hälsa, skriver företrädare för Värmlandssamverkan.

Värmland är ett län som har stor potential att växa, med fler invånare och fler företag. För det krävs det politisk vilja och mod att blicka framåt. För vi i Värmland, liksom andra regioner, står in för stora utmaningar.

Antalet äldre ökar mycket snabbare än antalet invånare i arbetsför ålder – antalet 80-åringar väntas fördubblas inom tio år. Det är glädjande att fler lever längre, men det medför samtidigt ett ökat behov av vård och omsorg. Samtidigt ger den medicinska utvecklingen möjlighet att behandla fler sjukdomar, vilket är mycket glädjande, men nya behandlingar är i många fall kostsamma. Klimatutmaningen gör bl a att vi behöver minska trafikens klimatbelastning genom att förbättra möjligheterna att åka kollektivt. Samtidigt ser vi i närtid att högkonjunkturen mattas av.

För att vi i Värmland ska kunna upprätthålla en god samhällsservice till våra invånare, krävs det långsiktiga beslut. Vi i Värmlandssamverkan (Moderaterna, Centern, Sjukvårdspartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet) vill möta utmaningarna med utveckling, kvalitetsarbete och effektivisering. Det är de fokus vi haft under de åtta år vi styrt landstinget, vi ser att det gett resultat, och vi är övertygade att detta är rätt väg även framöver. Två viktiga delar i denna utveckling är digitalisering och förebyggande arbete.

Digitaliseringens möjligheter utvecklas snabbt och får allt större betydelse för vårt samhälle. För Region Värmland innebär digitaliseringen nya möjligheter att åstadkomma ökad tillgänglighet, effektivitet och jämlikhet. Att ta vara på dessa möjligheter är en förutsättning för att klara de utmaningar vi står inför.

En stor del av de sjukdomar och skador som människor drabbas av skulle kunna förebyggas. Ett viktigt ansvar för Region Värmland är att minimera de vårdskador som är möjliga att undvika. Region Värmland ska också, i kontakten med patienter och i samarbete med kommuner och föreningar, arbeta för att minska de hälsorisker som beror på ohälsosamma levnadsvanor, luftföroreningar och andra miljöfaktorer.

Region Värmlands vision är “livskvalitet i världsklass”. En sådan livskvalitet kan vi bara få om vi har bra förutsättningar för utbildning och arbete i vårt län. Region Värmlands roll som möjliggörare eller motor för tillväxt, genom utbildning och regional utveckling, är en viktig del för att säkerställa en god hälsa.

Region Värmland är en ny organisation, som bildades vid årsskiftet genom sammanslagning av Landstinget i Värmland, det tidigare kommunförbundet Region Värmland, Värmlandstrafik och Karlstadsbuss. Genom denna regionbildning har vi skapat en ny, större organisation, med ett helhetsansvar för Värmlands utveckling. Det ger nya möjligheter till ett sammanhållet arbete för tillväxt, hållbar utveckling, ett hälsosamt liv och vård med hög kvalitet i hela Värmland.

För Värmlandssamverkan

Fredrik Larsson (M)

Regionråd

Stina Höök (M)

Regionråd

Ola Persson (C)

Regionråd

Marianne Utterdahl (SiV)

Regionråd

Elisabeth Kihlström (KD)

Regionråd

Eva Julin Dombrowe (L)

Regionråd

Jesper Johansson (MP)

Regionråd

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.