Sundsta torg– här är avslutet

Insändare
PUBLICERAD:
Att vara mesig ja-sägare till allt politikerna säger och snedvrida debatten med att försöka ge den en gnällstämpel, är ett simpelt sätt att försöka fly sakfrågorna och dölja de verkliga problemen.

Vår kritik har varit konstruktiv, men svaren från politikerna har uteblivit.

Den kommande byggnationen på Sundsta torg har rört upp många känslor.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Våra inlagor för förbättringar har huvudsakligen inriktat sig på följande delmål

– Lägg ner eller förbättra samrådsprocessen.

– Vi motsätter oss inte att det byggs på Sundsta torg, men vi vill inte ha höghus på 10,13 0ch 17 våningar i denna unika miljö.

– Värna en sund bostads- och miljöpolitik i Karlstad, inte minst med hänsyn till våra barn.

Detta står vi fortfarande för.

Besvikna medborgare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.