Jakten på överklagandet

Ledare
PUBLICERAD:
Skattevärk med Skatteverket.
Foto: Christine Olsson/TT
Av inget godtagbart skäl alls driver Skatteverket, denna jätte till myndighet, en rättslig process mot ett seniorgym. Verket anser att det skall klassas som hobbyverksamhet och inte näringsverksamhet eftersom myndigheten anser att en av ägarna, 74-årige Arne Järnbert, är för gammal.

Järnbert själv förstår inte anklagelsen. Han är en pigg läkare som har jobbat mycket med preventivvård där träning ingår. Hans fru, som han driver gymet tillsammans med, är personlig tränare och har författat en bok om seniorträning. Av allt att döma är de sällsynt väl lämpade för att driva ett seniorgym. De förstår målgruppens behov och önskemål och har kunskapen att backa upp verksamheten med.

Parets juridiska ombud, tillika skattechef på LRF konsult, säger till Dagens Industri att Skatteverket ägnar sig åt åldersdiskriminering (29/5). Han anser inte att myndigheten ”med sin uppenbart begränsade erfarenhet av hur näringslivet fungerar, skall komma med jämförelser om hur företag normalt bedrivs”. Det är en rimlig invändning.

Vad är det som lett till att myndigheten påstår något så befängt som att någon över 70 år inte kan driva företag? Jo, det är ett grundläggande fel i hur myndigheter tillåts verka.

Enligt nuvarande ordning är det helt okej för myndigheter att välja att driva rättsprocesser för sitt eget höga nöjes skull, eller för att få ett prejudikat och så att säga reda ut rättsläget. Men inget av detta kan sägas vara myndigheternas uppgift.

Utöver att det är ett enormt slöseri med offentliga resurser så drabbar det enskilda medborgare. Det är oerhört svårt att hävda sin rätt som vanlig människa när myndigheter med statens fulla resurser försöker göra principfall av en. Det kostar på, både ekonomin och den psykiska hälsan riskerar att åka på en smäll. ”Vi behandlas som kriminella. Man känner sig ganska liten mot Skatteverket”, som Arne Järnbert säger till Dagens Industri.

Järnberts fall är nu uppe i kammarrätten efter att Skatteverket förlorat i första instans och överklagat. Förhoppningsvis upprätthåller kammarrätten förvaltningsrättens dom, men Skatteverket lär överklaga det till Högsta förvaltningsdomstolen. Det är hela poängen med processen. Skatteverkets jurister har fått en fix idé och de vill testa om det stämmer.

Givet att möjligheten missbrukas av många myndigheter behöver frågan ställas: Skall myndigheter alls tillåtas överklaga domstolsbeslut? Om en dom går en enskild emot kan denne välja att överklaga, men om rättsväsendet har dömt – varför skall en annan del av staten bråka om det? Det är enbart till skada för enskilda medborgare.

Skatteverkets beteende är skamligt och visar bara att myndigheter inte klarar av att hantera privilegiet att överklaga domar. Låt lagt kort ligga och sätt stopp för myndighetsöverklaganden.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.