Strålande utsikter

Ledare
PUBLICERAD:
Ringhals kärnkraftverk behövs.
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Moderaterna och Kristdemokraterna gör rätt i att fortsätta kampen för kärnkraften. Hela omställningen till ett klimatneutralt samhälle beror på kärnkraftens existens.

Nästan 40 år efter folkomröstningen om kärnkraft 1980 är frågan hetare än på länge. Det beror bara delvis på att den har blivit mer aktuell. Mer än något annat beror det på att Moderaterna har vaknat till liv igen och i allt större omfattning hittat tillbaka till sin egen ideologi efter Alliansåren. Stora avkall gjordes för att få ihop det borgerliga regeringsalternativet, och för Moderaterna blandades den nya politiken ihop med den egna.

Faktum kvarstår dock att Sverige är mer beroende av kärnkraften är någonsin tidigare. Reglerkraften är viktig i sig, energislag som sol och vind kan fungera men går inte att reglera efter behovet så som är fallet med kärn- och vattenkraften. Därtill har man förbundit sig att inte exploatera älvarna mer så det alternativet finns inte.

Men än viktigare än reglerbarheten är produktionsvolymen. Kärnkraft kan som inget annat energislag erbjuda den stora produktion som krävs. Solceller på hustak i all ära. Vindkraftverk likaså, även om de ser för hemska ut. Men Sverige står inför en fullständig samhällsförändring där alltifrån tung industri till transporter skall läggas om till eldrift av klimatskäl. Energibehovet som detta ger upphov till kan inte mötas med fler solceller eller ett par guppande bojar utanför kusten. Det är bar kärnkraften som har den kapaciteten som krävs.

Moderaternas löfte att lämna energiuppgörelsen från 2016, om den inte skrivs om så att det är uppenbart att kärnkraften är inkluderad i visionen för framtidens energimix, har med rätta kritiserats. Inte för kravet i sak, det borde närmast en självklarhet för partier som tar energifrågan på allvar, utan för dess utformning.

Socialdemokraterna har närmare ett århundrade av maktinnehav i ryggen. Detta har format partiet till att skapa sanna maktspelare. Ett vagt krav som ställs till en socialdemokrat betyder ingenting. Och Moderaterna har missat det mest väsentliga i sitt krav. De satte ingen bortre gräns.

Utan en förbestämd tidsgräns där Moderaterna gör slag i saken och lämnar energiöverenskommelsen kommer S aldrig att ens darra på manschetten. Om Moderaterna verkligen vill uppnå någonting måste det till en deadline. Sveriges energiförsörjning och klimatmål står båda på spel.

Regeringens besatthet vid nya energislag har redan orsakat ett elunderskott som gör att investeringar uteblir. Senast i raden meddelade brödföretaget Pågen att en planerad expansion i Malmö inte kan göras då företaget inte kan garanteras el till den utökade anläggningen. I takt med att elbehovet ökar kommer inte bara tänkta investeringar att gå om intet utan redan genomförda.

Moderaterna måste fortsätta sätta hårt mot hårt för att rädda kärnkraften.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.