Agera mot tvångsäktenskap under lovet

Debatt
PUBLICERAD:
Genom enkäter som genomförts i Sverige konstateras att var tredje flicka med två utlandsfödda föräldrar har begränsningar i skolan, är förbjuden att ha pojkvän, måste vara oskuld när de gifter sig och får dessutom inte välja vem de gifter sig med, skriver Monica Ekström och Neslihan Erdis.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Det kan vara svårt att förstå hur det är att leva i ett kollektivistiskt sammanhang och vad det kan innebära för den enskilde i ett land som Sverige, skriver Monica Ekström och Neslihan Erdis.

I dag är det skolavslutning i många skolor och förväntningarna på ett långt sommarlov är stora hos de flesta. Men det finns en grupp unga som möter sommarlovet med en klump i magen och känner en rädsla inför att giftas bort mot sin vilja. Vi vet att tvångsäktenskap och vilseledande till äktenskapsresa är vanligare under lov.

Att hedersrelaterat våld och förtyck förekommer och är utbrett i Sverige kan vi alla vara överens om. Studier visar att över 100 000 ungdomar i Sverige växer upp med begränsningar, kontroll och i vissa fall hot och våld. Dessutom är mörkertalet stort.

Enligt Astrid Schlytter, docent vid Stockholms universitet som är en av Sveriges främsta experter på ämnet, finns ett återkommande mönster både i de svenska studierna men också studier gjorda i Danmark och i Storbritannien när det gäller omfattningen av hedersförtryck. Man tror att var tredje elev med utländsk bakgrund lever under hedersnormer. Genom enkäter som genomförts i Sverige konstateras att var tredje flicka med två utlandsfödda föräldrar har begränsningar i skolan, är förbjuden att ha pojkvän, måste vara oskuld när de gifter sig och får dessutom inte välja vem de gifter sig med. I Sverige innebär det att nära 240 000 unga lever under hedersförtryck och självklart finns dessa ungdomar även i Värmland.

Det kan vara svårt att förstå hur det är att leva i ett kollektivistiskt sammanhang och vad det kan innebära för den enskilde i ett land som Sverige. Att det finns förväntningar och krav på att sätta familjens, släktens eller kollektivets intressen framför sina egna intressen vilket betyder att individerna tvingas frånsäga sig sina grundläggande mänskliga rättigheter – rättigheter som vi ser som självklara. Hur strukturen, regelverket, bestraffningar, hämnd och klansystemet inom hedersrelaterat våld och förtyck skiljer sig från det svenska samhället och vilka konsekvenser det får för den enskilda individen, kan vara helt oförståeligt.

Oavsett vår personliga uppfattning och föreställning är alla som arbetar med och möter människor skyldiga att försöka förstå problematiken. För att vi ska kunna hjälpa de som är offer för hedersrelaterat våld och förtryck måste vi förstå strukturerna som innebär ett begränsat livsutrymme för både män, kvinnor och framförallt barn. De som utövar våldet finns mitt i bland oss, på våra skolor och på våra arbetsplatser och bland våra bekanta.

På Brottsofferjouren möter vi många yrkesverksamma som känner en osäkerhet och rädsla när de kommer i kontakt med problematiken. Därför behövs tydliga riktlinjer och handlingsplaner samt effektiv samverkan för att problematiken ska kunna belysas och motverkas. Vi uppmanar dig som möter ungdomar som kan vara i riskzonen för tvångsäktenskap under sommarlovet att vara modig, lyhörd, ställ frågor men framförallt: Agera!

Monica Ekström

Ordförande, Brottsofferjouren Värmland

Neslihan Erdis

Samordnare, Brottsofferjouren Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.