Vi män måste våga se, agera och säga att det är nog nu!

Debatt
PUBLICERAD:
Vi män måste våga sätta stopp för andra mäns maktutövande mot kvinnor och barn. Vi måste sätta stopp för alla övergrepp och våldtäkter som sker, skriver Johan Blom med flera.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Varje gång en man tar sig rätten att utnyttja sin fysiska och psykiska makt sker ett övergrepp för mycket, skriver Johan Blom med flera.

Varje gång det begås ett sexualbrott är det en människas liv som går sönder, en kvinna eller ett barn som får lida och kanske aldrig mer känna sig hel igen. Våldet finns överallt och alla kan bli drabbade, någon i familjen, en nära släkting, arbetskollega eller granne. Övergreppen är ett samhällsproblem och det är upp till oss män att våga se, agera och sätta stopp för våldet mot kvinnor och barn!

Mäns våld mot kvinnor är en kränkning mot mänskliga rättigheter. Trots det sker ständigt nya sexualbrott. Enligt Brå anmäldes över 20 000 sexualbrott i Sverige förra året. 7 800 av anmälningarna var våldtäkter, varav nästan hälften var mot barn. I Värmland anmäls en våldtäkt varannan dag. Lägg därtill det stora mörkertalet och reflektera... varje övergrepp är ett stort misslyckande.

#Metoo har lärt oss att allt för många kvinnor i vår närhet har varit med om någon typ av sexuell kränkning, från sexistiska kommentarer till grova övergrepp. Många av dessa kränkningar och övergrepp skulle aldrig ha skett om vi män hade reagerat tidigt. Varje gång en man tar sig rätten att utnyttja sin fysiska och psykiska makt sker ett övergrepp för mycket. Vi män måste agera som goda förebilder för våra egna och andras söner så att de växer upp till vuxna som respekterar kvinnor och som ser till alla människors lika värde.

Att få röra sig fritt på offentliga platser utan risk att bli ofredad borde vara en självklar rättighet för alla. Kvinnor och unga tjejer går i ständig beredskap för eventuella överfall, håller hårt i nyckelknippan för att kunna värja sig, har ena hörluren på sidan om örat för att uppmärksamma faror. Det är några av de vardagsbeteenden som män sällan reflekterar över men som kvinnor tampas med dagligen. Ska jag våga promenera hem, åka kommunalt eller ta taxi är frågor som många behöver ställa sig i dagens samhällsklimat.

Vi män måste våga sätta stopp för andra mäns maktutövande mot kvinnor och barn. Vi måste sätta stopp för alla övergrepp och våldtäkter som sker. Vi måste rannsaka oss i hur vi agerar och att vi reagerar när vi ser något redan vid första kommentaren.

I dag vet vi att barn som lever i familjer där kvinnor utsätts för misshandel och sexuella övergrepp i stor utsträckning själva blir utsatta för våld. Dessa barn blir märkta för livet. Barn behöver skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande och inte minst sexuella övergrepp. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att våldet upphör.

Att arbeta förebyggande med att bekämpa mäns våld mot kvinnor måste ske på alla nivåer. Vi män måste ta ett lika stort ansvar som kvinnorna, om inte större! Männens röst och närvaro i debatten är alldeles för svag. Vi behöver ta till orda, synas och ta vårt ansvar.

Vi som skriver dessa rader är män som verkar i organisationer som har möjlighet att påverka beteenden och attityder. Vi bär alla ett ansvar att se till att det blir verkstad inom våra egna organisationer, uppdrag och i samhället i stort. Vi vill använda kraften som finns hos alla bra och goda män och visa att vi är många. Män, låt oss stå upp för självklarheter i vårt samhälle – nu sätter vi stopp!

Johan Blom

Tf landshövding, Värmlands län

Sören Dalevi

Biskop, Karlstads stift

Fredrik Larsson

Regionråd, Region Värmland

Lars Wirén

Polisområdeschef, Värmland

Patrik Ohlsson

Ordförande, LRF Värmland

Lars Appelqvist

Vd, Löfbergs

Leif Stinnerbom

Teaterchef, Västanå teater

Per Dalebjer

Distriktsidrottschef, Värmlandsidrotten

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.