Hoppa till huvudinnehållet

Lägg ett centrum för samhällssäkerhet i Karlstad

Publicerad:
Ett svenskt centrum för samhällssäkerhet skall ligga i Karlstad! Här finns MSB (bilden) och Konsumentverket. I Kristinehamn finns Elsäkerhetsverket, skriver Urban Hermansson.
Ett svenskt centrum för samhällssäkerhet skall ligga i Karlstad! Här finns MSB (bilden) och Konsumentverket. I Kristinehamn finns Elsäkerhetsverket, skriver Urban Hermansson. Foto: Tommy Andersson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi menar att det behövs en koncentration av kunskap, ett centrum för samhällssäkerhet, som arbetar både med fysisk säkerhet och med trygghet, skriver Urban Hermansson.

Att vi lever i en osäker tid lär inte ha undgått någon. Den vanligen lugna svenska debatten intensifieras av brottslighet, eventuella terrorangrepp, återvändande IS-anhängare o s v. Det har en allvarlig grund, men fördunklar en nykter syn på saken. Inte lika påtagligt, men seriöst, orosmoment är sårbarhet som uppmärksammas alltmer.

Störningar i livsmedelsförsörjningen vid internationell oro, hur betalningar skall skötas om elnätet faller ifrån, Internet upphör att fungera och bristande tillgång till läkemedel vid avspärrning är bara några exempel. IT-utvecklingen omvandlar de flesta jobb vi känner till och undergräver den personliga integriteten. Ovanpå det hotet från klimatförändringarna. Att ångest och en känsla av domedag sprider sig är inte underligt. Det riskerar att förlama konstruktiva insatser för att lösa problemen.

Av detta följer behov av samhällsfunktioner som angriper problem och bakomliggande orosfaktorer. Vi menar att det behövs en koncentration av kunskap, ett centrum för samhällssäkerhet, som arbetar både med fysisk säkerhet och med trygghet. Huvuduppgiften skall vara att bistå samhället med kunskap och insatser för säkerhet och trygghet åt medborgarna.

Ett svenskt centrum för samhällssäkerhet skall ligga i Karlstad! Här finns MSB och Konsumentverket. I Kristinehamn finns Elsäkerhetsverket. Karlstad har IT-företag inriktade på säkerhet. Karlstad universitet har två centrumbildningar, klimat och säkerhet samt personsäkerhet. Till det kan läggas de militära traditionerna med bl a Försvarshögskolan. Karlstad är redan ett kluster på området. Att lokalisera den nya myndigheten för psykologiskt försvar till Karlstad förbättrar också jordmånen för ämnesövergripande kunskaps- och kompetensutveckling.

En samverkande grupp i Värmland med länsstyrelsen i spetsen, genomförde 2013 till 2016 samarbetsprojektet ”Tryggt och säkert län”, som beskrev ett metodstöd för ökad säkerhet på kommunal nivå. Där la man en grund att utgå ifrån, när säkerhetsfrågor skall angripas i ett systemperspektiv. Det är nödvändigt. Faktorer som skapar osäkerhet hänger samman och måste bearbetas var för sig och i sitt sammanhang.

Vi vill att ett nationellt centrum för samhällssäkerhet inrättas i Karlstad. Som förstärkning föreslår vi att Karlstads universitet utvidgar befintliga centra till en heltäckande verksamhet, som inkluderar nya problemområden som AI och okontrollerad migration. Det kräver kraftfulla insatser av Karlstads kommun, Region Värmland och andra som ser det nödvändiga i ett samlat grepp i en orolig tid.

Vi ser fram emot ett energiskt arbete i en av vår tids centrala frågor, av stor betydelse för Karlstad, Värmland och Sverige.

Urban Hermansson

Offensiva Karlstad och Värmland

Artikeltaggar

DebattElsäkerhetsverketFörsvarshögskolanKarlstadKarlstads universitetKonsumentverketLänsstyrelsenMSBRegion VärmlandUrban Hermansson