Tre sakområden S har hjälpt till att lösa i EU

Debatt
PUBLICERAD:
Vi socialdemokrater vill i Europaparlamentet vill stärka tågresenärernas rättigheter och nu ska ett förslag behandlas av rådet. Om det sker en försening som gör att man missar ett tågbyte ska man kunna ta nästa tåg, oavsett vilket bolag som kör det, skriver Kenneth Johannesson.
Foto: Franka Bruns/AP
Dagens omfattande användning av kemikalier i jordbruket är särskilt oroande. Vi vill hjälpa Europa att ställa om till ett modernt, klimat- och miljöinriktat jordbruk, som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart, skriver Kenneth Johannesson.

Tre sakområden Socialdemokraterna har varit med om att lösa inom EU

1. Roaming- det inte är dyrare att använda mobilen utomlands inom EU än det är hemma.

Att få bort roamingavgifterna har länge varit en prioriterad fråga för oss socialdemokrater. Den 15 juni 2017 blev detta verklighet och devisen ”roam like at home”, det vill säga att det inte är dyrare att använda mobilen utomlands inom EU än det är hemma, är numera verklighet för Europas konsumenter.

Med slopade roamingavgifter är vi äntligen på väg mot en gemensam marknad för mobiltelefoni. Det är viktigt att EU kan leverera konkret politik som faktiskt gör skillnad i människors vardag. Roamingfrågan visar tydligt att EU är ett viktigt verktyg för att stärka konsumenternas rättigheter. Moderater och EU-kommissionen har förmåtts svänga, men SD, både Lundgren och Winberg, röstade mot uppgörelsen.

2. Tågresenärers rättigheter/Det ska vara tryggt att åka tåg i Europa!

Om vi ska kunna nå våra gemensamt uppställda klimat- och miljömål måste vi ställa om till mer klimatsmarta transportalternativ, där tåget utgör ett viktigt alternativ till flyget. För att människor ska välja tåget framför flyget, när det finns som alternativ, måste rättigheterna stärkas inom tågsektorn för att kunna konkurrera med flyget.

Vi socialdemokrater vill i Europaparlamentet vill stärka tågresenärernas rättigheter och nu ska ett förslag behandlas av rådet. Om det sker en försening som gör att man missar ett tågbyte ska man kunna ta nästa tåg, oavsett vilket bolag som kör det.

Det ska bli enklare att som konsument kunna köpa den biljetten som passar din egen tid och plånbok bäst, även om den totala tågsträckan körs av två olika tågföretag. Det ska bli enklare för resenärer att kombinera tågresa med cykel och också bli enklare för personer med funktionshinder att åka tåg, de ska kunna få assistans direkt när de kommer till en tågstation.

3. EU kan rädda Europas bin och den biologiska mångfalden.

Det pågår för närvarande en omfattande utarmning av den biologiska mångfalden i Europa och resten av världen. Sunda och fungerande ekosystem är fundamentala för ett hälsosamt växt- och djurliv men också för det mänskliga samhällsbygget.

På grund av bland annat farliga kemikalier hotas insekter och däribland de viktiga bina. Därför har Socialdemokraterna i Europaparlamentet jobbat hårt med att få bort många farliga ämnen och skärpa miljöreglerna. Det vi har gjort är att förbjuda en rad bekämpningsmedel för att rädda Europas bin och den biologiska mångfalden.

Dagens omfattande användning av kemikalier i jordbruket är särskilt oroande. Vi vill hjälpa Europa att ställa om till ett modernt, klimat- och miljöinriktat jordbruk, som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Vi har därför drivit fram EU förbud mot ämnen med skadlig inverkan på bins hälsa inom EU. Trots detta används i praktiken några av ämnena alltjämt i bekämpningsmedel, eftersom flera EU-länder sätter i system att åberopa undantag från förbuden. Inte bra eftersom bin och andra pollinerade är viktiga för att vi ska kunna producera mat.

Kenneth Johannesson (S)

Kandidat till Europaparlamentet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.