Rösta på rätt person i EU-valet

Ledare
PUBLICERAD:
Rösta senast på söndag.
Foto: Francisco Seco/AP
I morgon är det val till Europaparlamentet, ett val som brukar vara rätt bortglömt. Valdeltagandet brukar också vara mycket lägre än i riksdagsvalen, men trots det har andelen svenskar som gått och röstat ökat de senaste valen. Under det så kallade supervalåret 2014 var det över 50 procent. Vi får se om det håller i sig även i år. Gör det inte det så får partierna skylla sig själva. Valrörelsen har varit en av de sämsta i mannaminne, med osakligheter och misstänkliggöranden.

Det är icke desto mindre viktigt att rösta, men också att sätta sig in i sakfrågorna. Mycket av vår lagstiftning emanerar från EU, och Europaparlamentet är en viktig del i den processen. Dock fungerar inte parlamentet på samma sätt som ett vanligt nationellt parlament, och det är viktigt att ha med sig. Lagstiftning sker på initiativ av EU-kommissionen, men mejslas sedan fram av rådet, med representanter för medlemsländernas regeringar, och Europaparlamentet.

Arbetet i Europaparlamentet bygger mycket på kompromisser och hur väl man lyckas knyta kontakter mellan partigrupper och med andra ledamöter. En Europaparlamentariker har mycket stor frihet att själv forma sitt arbete. Är man lat kan man sitta av tid, men vill man så kan man skaffa sig stort inflytande genom att bygga koalitioner, få en framskjuten plats i utskott eller bli så kallad rapportör, en föredragare för varje betänkande som behandlas i utskotten. Det är här det verkliga inflytandet finns, för den som vill och kan.

Därför är det av stor vikt vilka personer vi faktiskt röstar fram som våra Europaparlamentariker. Det betyder egentligen mer än vilka partigrupper de tillhör, även om detta heller inte är oviktigt. Utan att tillhöra någon partigrupp så får man heller inte de riktigt framgångsrika uppdragen. Men de flesta ledamöterna och nationella partierna brukar ta mer lätt på vad partigrupperna formellt tycker. Sålunda finns det till exempel många förespråkare för mer överstatlighet inom EU i både EPP (för konservativa och kristdemokrater) och i S&D (för socialdemokrater) utan att svenska moderater, kristdemokrater och socialdemokrater för den skull måste tycka så.

Många svenska Europaparlamentariker har haft tunga och viktiga uppdrag även om Sverige är ett förhållandevis litet land. I år så kommer det att bli många nya ansikten som tar plats, och det återstår att se om de förmår att ta för sig på liknande sätt. Därför kan det vara bra att som väljare ta sig en extra titt på vilka personer detta är, och om man dels har förtroende för den politik de ämnar föra, och dels om man tror att de har förmågan och möjligheterna att också driva den effektivt i det parlamentariska arbetet.

Visst är det viktigt att rösta på rätt parti, ett parti som står för det man själv tror på i EU-sammanhang, men till skillnad mot i den svenska riksdagen så är personfrågan viktigare. Så rösta också på rätt person.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.