Hoppa till huvudinnehållet

Dubbelspel om EU-kvotering

Publicerad:
Är det så att Socialdemokraterna nu gör en helomvändning är det att välkomna. Mer troligt är tyvärr att partiet helt enkelt dubbelspelar och efter valet kommer fortsätta som vanligt, skriver Sara Skyttedal.
Är det så att Socialdemokraterna nu gör en helomvändning är det att välkomna. Mer troligt är tyvärr att partiet helt enkelt dubbelspelar och efter valet kommer fortsätta som vanligt, skriver Sara Skyttedal. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

För Kristdemokraterna är inte frågeställningen svår – jämställdhetskampen ska vinnas genom att ge kvinnor och män samma förutsättningar, inte genom att lagstifta om att utfallet ska vara det samma, skriver Sara Skyttedal.

Socialdemokraterna har i Europaparlamentet på ett systematiskt sätt drivit på för att via EU-lagstiftning kvotera bolagsstyrelser. Men inför EU-valet hävdar partiet plötsligt att man bytt fot i frågan. Det hela är svårbegripligt. Tar partiet avstånd från den linje man mycket aktivt företrätt de gångna mandatperioderna i Europaparlamentet?

Det var 2012 som EU-kommissionen lanserade sitt förslag till direktiv om könskvoterade bolagsstyrelser. Förslaget motiverades uttryckligen som ett svar på upprepade påstötningar från Europaparlamentet. Där företrädare för Socialdemokraterna redan då hade varit aktiva i frågan. Förslaget strandade sedermera i förhandlingar, som en följd av otillräckligt stöd i EU:s ministerråd. Efter det sociala toppmötet i Göteborg hösten 2017 har dock frågan aktualiserats igen. EU-kommissionen säger själva att de vill prioritera att komma vidare med frågan framöver.

Och där står vi nu. Grundfrågan är precis som tidigare, ska ägarna eller EU kontrollera sammansättningen av bolagsstyrelser? För Kristdemokraterna är inte frågeställningen svår – jämställdhetskampen ska vinnas genom att ge kvinnor och män samma förutsättningar, inte genom att lagstifta om att utfallet ska vara det samma. Än mindre göra det via EU-lagstiftning, som riskerar förskjuta balansen mellan unionen och medlemsländerna avseende vem som ansvarar för vad när det gäller jämställdhetspolitiken.

Socialdemokraterna verkar å sin sida ha svårt att bestämma sig i frågan. Gång på gång har partiets samtliga fem Europaparlamentariker ställt sig bakom uppmaningar till medlemsländerna och EU-kommissionen att bryta dödläget kring förslaget och få på plats överstatlig reglering vad gäller könssammansättning av bolagsstyrelser. Anna Hedh, socialdemokratisk Europaparlamentariker, har till och med varit föredragande (ansvarig ledamot) för ett betänkande där ett av huvudbudskapen varit just detta. Efter voteringen i det ärendet la Socialdemokraterna ut grafik i sociala medier som kritiserade Kristdemokraterna för att vi inte höll med.

Men nu vill alltså Socialdemokraterna att väljarna ska tro att det inte längre stödjer förslaget till EU-direktiv. I SVT:s valkompass har partiet markerat att man tycker förslaget är ”ganska dåligt”, med kommentaren att det inte är något EU ska reglera.

Är det så att Socialdemokraterna nu gör en helomvändning är det att välkomna. Mer troligt är tyvärr att partiet helt enkelt dubbelspelar och efter valet kommer fortsätta som vanligt. Oaktat vad svaret är bör partiets förstanamn Heléne Fritzon förtydliga vilken linje det är som egentligen gäller.

Sara Skyttedal

Förstanamn för Kristdemokraterna i valet till Europaparlamentet

Artikeltaggar

DebattEUEU-kommissionenEU-valetEuropaparlamentetHeléne FritzonKristdemokraternaKvoteringSara SkyttedalSocialdemokraterna