Intervju Tomas Tobé: Brott i fokus när Moderaterna siktar mot Europa

Signerat
PUBLICERAD:
Vi menar att Europa står inför ett vägval. Ska vi ha mer kärnkraft och förnybart eller blir det mer kolkraft och beroende av rysk gas, säger Tomas Tobé.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Kontroll. Vi kan stärka den yttre gränsen så att vi har koll på vilka människor som kommer till Europa. Jag tycker att vi ska pröva asyl direkt vid den yttre gränsen, säger Tomas Tobé.

Valet till Europaparlamentet 26 maj närmar sig med stormsteg. SNB har pratat med Moderaternas toppkandidat Tomas Tobé om vad partiet vill göra i EU.

En viktig del av M:s valkampanj är tryggheten. Hur avser ni arbeta för den på plats i Europaparlamentet?

– Vi vill förstärka europeiska polisbyrån Europol och etablera ett särskilt center för att motverka stöldligor och stärka antiterrorarbetet. Vi vill införa en ny princip som innebär att om du begår ett brott i Sverige ska du kunna utvisas även om du är EU-medborgare. Vi ska kunna neka dig att resa in i Sverige igen. Den fria rörligheten ska inte gälla för kriminella.

Men visst går det att utvisa EU-medborgare redan?

– Ja, men direktivet som reglerar det har satt ribban för när du ska kunna utvisa en EU-medborgare väldigt högt. Den vill vi sänka avsevärt. Dömer vi en stöldliga i Sverige så ska vi också kunna döma dem till utvisning.

Moderaternas miljö- och klimatpolitik provocerar somliga på hemmaplan. Hur kommer den att se ut i Europaparlamentet?

– Den kommer att provocera även där. Vi menar att Europa står inför ett vägval. Ska vi ha mer kärnkraft och förnybart eller blir det mer kolkraft och beroende av rysk gas. Två tyska kolkraftverk släpper ut lika mycket som Sverige gör totalt. Men det kommer ändå att bli en tuff diskussion, inte bara i svensk debatt utan också i Europa. Vi vill ju sammanlänka energiunionen så att vi kan börja exportera mer förnybar energi och kärnenergi.

Är det inte då ett problem att en stor del av reglerna kring kärnkraft regleras genom Euratom-gemenskapen?

– Kring regelverket är det definitivt så. Men sammanlänkning av våra elnät är däremot en fråga där Europaparlamentet har en roll att spela. Det fattar också beslut om att fördubbla Euratoms budget vilket skulle medföra mer forskning. Sen är det ju ytterst upp till varje medlemsland att avgöra sin egen energimix, men på europeisk nivå kan vi skapa bättre förutsättningar.

Ni vill minska stöden till de länder som ni anser inte står upp för demokratin. En sådan förändring kräver enhällighet, hur ska ni lyckas med det?

– Det finns en möjlighet nu när vi ska förhandla om långtidsbudgeten. De länder där man inte fullt ut står upp för Europas mer grundläggande värderingar, såsom försvar av rättsstaten, är också stora mottagare av bidrag. Det finns enorma låsningar och det finns inga garantier för att vi får snabba lösningar på detta. Men jag tycker att från svensk sida ska vi definitivt göra vad vi kan.

Du är ju inte ensam kandidat för Moderaterna. Hur skulle du beskriva de andra toppkandidaterna?

– De är fantastiska. Jessica Polfjärd har ett väldigt starkt engagemang i miljöfrågor och för svenskt jordbruk. Jörgen Warborn är mycket engagerad i frågor som rör företagande, entreprenörskap och frihandel. Arba Kokalari arbetar hårt med demokratifrågorna, inte minst kampen mot kommunism och socialism. Jag tycker att vi kompletterar varandra väldigt väl vilket är praktiskt när vi ska försöka fördela utskottsplatser mellan oss.

Ni går till val på att invandringen måste fördelas av EU på alla medlemsstater. Varför anser ni att det är nödvändigt?

– Vi vill ha en mer kontrollerad och förutsägbar invandring. Jag ser gärna att vi når en europeisk lösning där vi kan använda EU:s budget för att särskilt belöna länder som har tagit ett stort ansvar. Men jag ser ju också att det finns väldigt lite som talar för att en tvingande omfördelning kommer att bli verklighet.

Så vad ska vi göra istället?

– Vi kan stärka den yttre gränsen så att vi har koll på vilka människor som kommer till Europa. Jag tycker att vi ska pröva asyl direkt vid den yttre gränsen, det ska göras snabbt och rättssäkert. Har du rätt till asyl ska du ha möjlighet att komma in enligt de kvoter som länderna själva har satt upp. Har du inte asylskäl kommer du heller inte in i EU.

Ni skriver i manifestet att EU:s jordbruksstöd måste reformeras. Vad innebär det?

– Till exempel att det riktas om så att det kan användas mer till innovation och utbildning. Men vi tycker också att stödet ska minska. Det här första förslaget från Kommissionen om att stödet ska minska med fem procent tycker jag är ett bra första steg.

Hur ser du på effekterna det skulle ha för svenskt jordbruk?

– Det viktigaste för svenskt jordbruk är att säkerställa rättvis konkurrens. Vi ställer upp väldigt höga krav för svenska lantbrukare, på djurhållning bland annat. Det viktiga är att på europeisk nivå se till att de här kraven följs och skärps. Sen behöver vi mindre av skatter och regelverk för det svenska lantbruket men det är ju nationell politik. Men visst måste man ha förståelse för att många lantbrukare är beroende av stöden och därför tycker jag att en första sänkning på fem procent är proportionerligt. (SNB)

Daniel Persson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.