Vi måste skapa en giftfri miljö

Debatt
PUBLICERAD:
Medborgarnas hälsa och miljö måste sättas före marknaden, det är vår absoluta hållning. Allt annat är oacceptabelt och därför fortsätter vi en redan lång kamp med att skärpa EU:s regelverk kring kemikalierna, skriver Jytte Guteland.
Foto: Thierry Roge/Europaparlamentet
Både här hemma och i Europa driver vi socialdemokrater på för att skapa en giftfri miljö i vardagen. För oss är det självklart att bara ämnen som är bevisat säkra ska tillåtas, skriver Jytte Guteland.

Det finns fler än 20 000 registrerade kemikalier som får användas i Europa idag. Kemikalier, där många av dem också misstänks ha både farliga egenskaper och skadlig inverkan på människor och miljö. Vi exponeras för tusentals av dem i vår vardag och de finns i produkter som barnens plastleksaker, i matförpackningar, i kosmetika - ja till och med i vanligt damm.

I förlängningen kan det leda till cancer, störa hormonsystemet, göra det svårare att få barn eller leda till fosterskador. En nyligen avslutad undersökning av värmländska kvinnor och barn, den så kallade Selma-studien, visar att även foster utsätts för kemikalier, särskilt hormonstörande ämnen, och att detta kan påverka utvecklingen av barnets organ och vävnader, men också öka risken för att drabbas av sjukdomar senare i livet.

Ansvaret för att agera och stärka EU:s regelverk för kemikalier, inklusive hormonstörande ämnen, är politiskt. Både här hemma och i Europa driver vi socialdemokrater på för att skapa en giftfri miljö i vardagen. För oss är det självklart att bara ämnen som är bevisat säkra ska tillåtas. Alla människor, barn som vuxna, ska känna sig trygga med att de inte exponeras för farliga ämnen.

Medborgarnas hälsa och miljö måste sättas före marknaden, det är vår absoluta hållning. Allt annat är oacceptabelt och därför fortsätter vi en redan lång kamp med att skärpa EU:s regelverk kring kemikalierna, inte minst för att stärka skyddet mot hormonstörande och cancerframkallande ämnen. Det är beklagligt och svårt att förstå varför Moderaterna och Sverigedemokraterna istället valt att rösta emot detta, när frågan varit uppe i Europaparlamentet.

För att sätta ökad press på EU-kommissionen att förbättra ramverket för hormonstörande ämnen, tog jag initiativ till en resolution i Europaparlamentet vilken antogs för en kort tid sedan. I resolutionen krävs att samma skydd ska gälla mot hormonstörande ämnen som mot cancerframkallande kemikalier. Vi måste få bättre regler för hormonstörande ämnen om vi ska få en hållbar framtid i Sverige och Europa.

Vi kräver dessutom att lagstiftningen om hormonstörande ämnen skärps men också att vi får en EU-strategi för en giftfri miljö. Det är ytterligare ett viktigt steg för att öka skyddet mot farliga kemikalier. Tillsammans kan vi skapa en bättre och giftfri miljö, fri från farliga ämnen.

Jytte Guteland (S)

Europaparlamentariker

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.