Oro för världsarvets effekter

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:

Finnskogen världsarv Värmland museum har lämnat in en ansökan om att få Finnskogen upptagen på UNESCO:s världsarvslista.

Värmland museum håller i utredningen, till sin hjälp har de andra intressegrupper och sponsorer. Våra finntorp är redan kulturklassade, nu är det området omkring det handlar om, den gröna skogen.

Finnskogen kan bli världsarv. Vad det skulle innebära skapar frågor i bygden.
Foto: Aron Eriksson

I ett världsarv får det inte bli landskapsförändringar vilket resulterar i att det kommer bli helt omöjligt att bedriva skogsbruk, då landskapet förändras hela tiden genom till exempel avverkning, plantering, röjning och gallring.

Blir Finnskogen världsarv kommer skogen bli värdelös för alla skogsägare inom Finnskogen. Ett modernt jordbruk däremot, jordbrukslandskap, får ingå ett världsarv om man tar med det i utredningen, det förändrar inte landskapsbilden.

De länder i världen som jagas mest av FN är Brasilien och Indonesien på grund av att de hugger ner regnskogen. Får FN en ansökan om att Finnskogen ska bli upptagen på UNESCO:s världsarvslista, kommer de jubla, då den innehåller grön skog. Vilket är positivt för deras miljöpolitik.

Den norska delen av Finnskogen är minst lika stor som den svenska, men i Norge har de jordlagen den klarar inte FN av att påverka. Ett exempel på jordlagens inflytande är vägsträckan Kongsvinger -Klöfta, där man har motorväg bara i varje ända på grund av jordlagen.

FN kommer troligen kräva hela Finnskogen, hamnar då Norges del i Sverige? Det kommer då täcka stora delar av Torsby kommun, ja kanske hela Torsby kommun och delar av Sunne kommun.

Vilket är områden som blir världsarv, det vill säga inga landskapsförändringar får ske. Om nu världsarv är så bra som Värmlands museum säger, varför ansöker de inte om att få Hammarö och Värmlandsnäs på UNESCO:s världsarvslista? Där finns det många gamla byggnader. Det blir kortare resor för Värmlands museum när de ska besöka sitt världsarv, de kan till och med cykla dit.

Tänk så glad Greta kommer bli, då kan hon tala om Värmlands museum som miljöförebild i sina tal världen över!

Öjvind Markberg

Lennart Persson

Finnskogen Torsby kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.