Konsten att hitta rätt människor

Signerat
PUBLICERAD:
Diner 45 – ett framgångsrikt småföretag.
Foto: Henrik L Barvå
Utmaning. Ett av de allra största problemen för det värmländska näringslivet är att hitta rätt människor att anställa. Tyvärr är det många som väljer bort industrijobben i dag.

Det var under den företagsamma resan i början av veckan, i Svenskt Näringslivs regi och med deltagande av en stor del av Värmlandsbänken i riksdagen, som budskapet om den problematiska kompetensförsörjningen delgavs. Bristen på arbetskraft med rätt kunnande verkar vara det största hindret för att växa och utvecklas. Företag får till och med säga nej till order på grund av att de inte har tillräckligt med folk.

Det var flera olika typer av företag som vi mötte. Först tog fabrikschefen Peter Lindgren på Billerud Korsnäs emot på Gruvöns bruk i Grums, som nu växer med så det knakar, med en mångmiljardinvestering i en ny kartongmaskin som invigs senare i år. De har också problem med kompetensförsörjningen, men tog även upp hur viktigt det är med ett bra bemötande från kommunen och myndigheter. Ett gott företagsklimat var genomgående ett annat besked som vi fick med oss.

På Diner 45 i Sunne berättade delägaren Åsa Wikberg om hur viktigt det är med goda kontakter med och en bra förståelse från kommunens företrädare. Och restaurangen är en riktig pärla, som att färdas tillbaka i en tidsmaskin till en klassisk amerikansk vägkrog, fast i Värmland. Konceptet finns nu också i Rättvik i Dalarna och mer lär komma. Betydelsen av förändrade Las-regler togs också upp för att underlätta för framför allt mindre företag som vill växa och utvecklas.

Linda Take, vd på Blue Future i Kristinehamn kunde också vittna om företagsklimatets betydelse, och att det var därför de etablerade sig i Kristinehamn. Det underlättade också när man köpte konkursade Kristinehamn Turbin AB för två år sedan. Fokus ligger på traditionella verksamheter inom framför allt den marina sektorn (propellrar och axlar).

Bra kommunikationer är också av stor vikt för företagen, och här lämnar infrastrukturen en hel del övrigt att önska – på både järnvägs- och vägsidan. Stora propellrar och virke måste kunna transporteras på ett tryggt och förutsägbart sätt. Ökade möjligheter för Vänersjöfarten skulle också underlätta för företag som just Gruvön och Blue Future.

Under torsdagen (16/5) arrangerade organisationen Industriarbetsgivarna ett seminarium i Karlstad om framtiden för svensk basindustri, med fokus på Värmland. I Sverige har vi haft en svag utveckling av basindustrin jämfört med andra västeuropeiska länder. Hos oss har produktionsvärdet minskat med 7 procent sedan 2005, medan den stigit med 5 procent i Finland, 7 i Tyskland och 13 i Österrike. På seminariet presenterades rapporten "Från stagnation till renässans för basindustrin", författad av Nima Sanandaji.

Även här betonades starkt problemen med kompetensförsörjningen i Värmland. 7 av 10 företag säger att de har problem med att rekrytera. Många har svårt att hitta personer med rätt erfarenhet, men det är också ett stort problem med attityder och engagemang. Just detta senare kanske är nyckeln att lösa upp knuten. Det är dessvärre så att jobb inom industrin inte har så hög status, och att det finns en felaktig bild av vad det innebär att arbeta där.

Vad som måste till är förbättrade attityder i såväl skolan som hos beslutsfattare, men också hos vanligt folk och föräldrar när deras barn skall välja utbildning. Att Tyskland och Österrike lyckas så mycket bättre beror också på ett annorlunda skolsystem med många lärlingsutbildningar, och det är tämligen underutvecklat i Sverige. Mer verksamhetsbaserad utbildning skulle underlätta.

Sammanfattningsvis är det alltså bra kompetensförsörjning, ett gott företagsklimat och bättre infrastruktur som behövs för en bra framtid för de värmländska företagen.

Henrik L Barvå

Politisk redaktör

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.