Ett starkt samhälle gör ingen skillnad på stad eller land

Debatt
PUBLICERAD:
Att få prova på musik, dans eller teater ska inte vara ett privilegium för den vars föräldrar kan betala för sig, skriver Mikael Dahlqvist.
Foto: Helena Karlsson
När vi socialdemokrater pratar om det starka samhället så gör vi ingen skillnad på stad eller land. Man ska kunna leva ett bra liv oavsett var i Sverige man bor, skriver Mikael Dahlqvist.

Nyligen presenterade den S-ledda regeringen vårbudgeten. För oss socialdemokrater är de övergripande målen tydliga: jobben ska bli fler, välfärden ska tryggas och kunskaperna i skolan ska öka. Efter att Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna baxade igenom en höstbudget med skattesänkningar på 20 miljarder var utrymmet för ofinansierade reformer obefintligt. Trots det innehåller regeringens budget flera satsningar som sätter den ekonomiska politiken på rätt kurs igen.

En tydlig prioritering i budgeten är den svenska landsbygden. Förra mandatperioden investerade vi mångmiljardbelopp i bland annat bredbandsutbyggnad, livsmedelsproduktion och ökad statlig närvaro i hela landet. I och med årets vårbudget håller vi igång arbetet med att stärka hela landet, genom att satsa på bland annat följande:

För att man ska kunna bo och driva företag på landsbygden är bra digital infrastruktur en förutsättning. Därför satsar vi 100 miljoner ytterligare på att bygga ut bredband. Vårt mål om att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s senast år 2020 ligger fast.

Vi återför 50 miljoner till kulturskolan – pengar som M, KD och SD skar bort i höstbudgeten. Att få prova på musik, dans eller teater ska inte vara ett privilegium för den vars föräldrar kan betala för sig. Det ska vara möjligt för alla, i hela Sverige. Om det svenska musikundret ska hålla i sig så behöver det fortsatt näring på plantstadiet.

Utöver detta skjuter vi till pengar till de lantbrukare som drabbades av den svåra torkan i somras, samt ser till locka fler till att upptäcka den svenska naturen genom att behålla lägre moms på naturguidning – ett förslag som visat sig vara viktig för företagsamheten på landsbygden.

När vi socialdemokrater pratar om det starka samhället så gör vi ingen skillnad på stad eller land. Man ska kunna leva ett bra liv oavsett var i Sverige man bor. Det tänker vi socialdemokrater att fortsätta ta strid för. Hela landet ska inte bara leva – utan hela landet ska växa!

Mikael Dahlqvist (S)

Riksdagsledamot

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.