Hoppa till huvudinnehållet

Satsa på fritids – satsa för framtiden

Publicerad:
Fritidshemmets uppdrag skiljer sig från den obligatoriska skolan. Lärandet är i högre grad situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat, skriver Johanna Jaara Åstrand och Pontus Larson.
Fritidshemmets uppdrag skiljer sig från den obligatoriska skolan. Lärandet är i högre grad situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat, skriver Johanna Jaara Åstrand och Pontus Larson. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det behövs rejäla satsningar på att fler ska utbilda sig till lärare i fritidshem och de lärare vi har måste ges mycket bättre förutsättningar, skriver Johanna Jaara Åstrand och Pontus Larson.

Den 14 maj firar vi fritidshemmens dag. Vi firar den fantastiska verksamhet där barnen får leka, lära och utvecklas. Men det är också en dag för att uppmärksamma de alldeles för stora barngrupperna och att det finns för få utbildade lärare i fritidshem.

Närmare en halv miljon barn är i dag inskrivna i ett fritidshem, och de tillbringar ofta halva sin skoldag på fritids. Den fritidspedagogiska undervisningen utvecklar samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga, problemlösning, kreativitet, kulturell medvetenhet och estetiska uttrycksformer. Det är viktiga förmågor som motsvarar de kompetenser som EU har definierat som centrala i ett globaliserat kunskapssamhälle.

Fritidshemmets uppdrag skiljer sig från den obligatoriska skolan. Lärandet är i högre grad situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat. Ett kvitto på fritidshemmets viktiga roll är att riksdagen har beslutat att införa krav på lärarlegitimation för att ansvara för undervisningen i fritidshemmet från och med den 1 juli i år. Det är ett viktigt steg för att säkra kvaliteten, men samtidigt ser vi i Karlstad att det blir allt svårare att rekrytera lärare i fritidshem/fritidspedagoger.

Det behövs rejäla satsningar på att fler ska utbilda sig till lärare i fritidshem och de lärare vi har måste ges mycket bättre förutsättningar. Många lärare i fritidshem arbetar även i förskoleklass eller grundskolan under den första halvan av skoldagen, vilket gör att man får färre timmar för att planera fritidshemmets verksamhet. Detta dubbla ansvar skapar en ohälsosam stress. Skolhuvudmännen måste ge förutsättningar för lärarna att prioritera den fritidspedagogiska undervisningen.

Det behövs också fler vägar in i lärarutbildningarna så att vi kan få fler behöriga lärare i fritidshem. Det finns många erfarna men obehöriga anställda som bör erbjudas utbildning, och vi har fritidspedagoger med äldre utbildningar som idag exkluderas från lärarlegitimationen på ett oacceptabelt sätt. Byråkratiska knutar måste lösas ut och nya möjligheter till vidareutbildning skapas. Vi har inte råd att förlora en enda av de engagerade lärare som brinner för fritids.

Med fler behöriga lärare, mindre elevgrupper och tid för planering och utveckling av undervisningen, då kan vi förverkliga fritidshemmens fulla potential att stärka elevernas lärande och utveckling. Då satsar vi för framtiden!

Johanna Jaara Åstrand

Förbundsordförande, Lärarförbundet

Pontus Larson

Ordförande, Lärarförbundet Karlstad

Artikeltaggar

DebattFritidshemJohanna Jaara ÅstrandLärarförbundetPontus Larson