Ett elektrifierat Sverige behöver fler kvinnor i el-branschen

Debatt
PUBLICERAD:
Enligt siffror från branschorganisationen Installatörsföretagen uppger så många som 95 procent av elteknikbranschens företag att de har svårt att rekrytera. Då räcker det inte att rekrytera från en bas som bara består av halva befolkningen, skriver Ola Månsson med flera.
Foto: Leif Blom/TT
Därför är det oerhört viktigt att fler tjejer ser det som ett alternativ att läsa vidare på el- och energiprogrammet, skriver Ola Månsson med flera.

Sverige står inför en gigantisk omställning med en elektrifiering av stora delar av samhället. Men redan i dag saknas uppemot 10 000 elektriker. Branschen är en av de mest ojämställda med bara 2 procent kvinnor. Ska man lyckas lösa kompetensbehovet för framtiden måste siffran öka betydligt. Regeringens mål är att 25 procent av de anställda ska vara kvinnor inom de närmaste åren. Klarar vi inte det, är risken stor att Sverige sackar efter i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Redan i dag skulle det kunna anställas uppemot 10 000 personer med kunskap inom energiområdet. Ser man till det framtida behovet kommer det behövas minst dubbelt så många. Varje år utexamineras cirka 5 000 studenter från el- och energiprogrammet. Ungefär 3 000 av dem jobbar vidare som elektriker. Det räcker inte på långa vägar.

Den största andelen av nya medarbetare inom branschen kommer direkt från gymnasiet. Därför är det oerhört viktigt att fler tjejer ser det som ett alternativ att läsa vidare på el- och energiprogrammet. I dag är programmet det mest mansdominerade av alla gymnasieprogram, med 97 procent killar.

Varför är det då så viktigt att vi får en mer jämställd bransch? Jo, enligt siffror från branschorganisationen Installatörsföretagen uppger så många som 95 procent av elteknikbranschens företag att de har svårt att rekrytera. Då räcker det inte att rekrytera från en bas som bara består av halva befolkningen.

En mer jämställd bransch har även lättare att möta den efterfrågan på kompetens som kommer att behövas i framtiden. I dag behövs det – utöver tekniker – IT-kunniga och beteendevetare för att hitta smarta, moderna energilösningar. Lyckas inte Sverige i detta arbete är risken stor att omställningen till ett mer elektrifierat och klimatneutralt samhälle halkar efter.

Elfack arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg den 7-10 maj. Låt mässan bli startskottet för branschen att diskutera en gemensam vision för var man ska befinna sig om 10 år. Några viktiga frågor att börja jobba med redan nu för att klara kompetensförsörjningen i framtiden:

• Låt jämställdhet bli en av de viktigaste frågorna för företagen att jobba med de närmaste åren.

• Fortsätt jobba med attityderna inom branschen och våga ta dialogen om jämställdhet i alla lägen. Det gäller för såväl ledning som beställare och elektriker.

• Skapa tätare dialog mellan näringsliv och grundskola, så att elever och föräldrar bjuds in att se vilka möjligheter branschen erbjuder.

• Utöka yrkesprogrammen till 2 800 poäng, så de ger högskolebehörighet utan att det sker på bekostnad av yrkesämnena.

• Utveckla yrkeshögskolan med fler permanenta och fler flexibla och kortare kurser.

• Möjliggör yrkesväxling, bland annat genom slopat ålderstak i yrkesintroduktionsanställning (YA).

Ola Månsson

Vd, Installatörsföretagen

Jonas Wallin

Ordförande, Elektrikerförbundet

Elin Fagerlind

Ledamot i styrgruppen för ELQvinnorna

Lina Håkansdotter Palm

Styrelseledamot, Kraftkvinnorna

Patrik Persson

Vd, Holtab

Ola Lundqvist

Affärsansvarig, Elfack

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.