Hålla igen

Ledare
PUBLICERAD:
Drar in.
Foto: Tommy Andersson

Något investerings- och inköpsstopp i Hammarö kommun blev det inte när fullmäktige sammanträdde i förra veckan. Detta trots att Hammarö dras med stora ekonomiska problem efter många års underlåtenhetssynder. När det nya blågröna styret ville ta tag i det genom kraftiga besparingar så blev det mycket kritik från fack och opposition. Så man tvingades tyvärr backa, och nu skall det istället vara "stor återhållsamhet" som skall råda. Det återstår att se hur väl förvaltningarna lyckas med det. Det kommer att kräva noggrann uppföljning och kontroll. Men för tillfället är oron stillad.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.