Stärk patientsäkerheten i EU

Debatt
PUBLICERAD:
Tyvärr finns det i dag inget regelsystem att åberopa för oss i Sverige att begära ekonomisk ersättning för vård av en patientskada som uppkommit i ett annat EU-land, skriver Gert Ohlsson och Anton Sjöstedt.
Foto: Ronald Zak/AP
Enskilda patienter borde kunna anmäla en vårdskada och åberopa ersättning inom EU, skriver Gert Ohlsson och Anton Sjöstedt.

Många svenskar semestrar inom EU. Där behöver de ibland akut sjukvård. Andra söker planerad sjukvård eller tandvård inom EU, ibland finansierad av skattemedel eller att man betalar privat. Tyvärr händer det att denna EU-vård ger patientskador vid felbehandlingar och infektioner med ibland multiresistenta bakterier. Dessa patienter söker vid hemkomsten vård vid våra sjukhus.

Tyvärr finns det i dag inget regelsystem att åberopa för oss i Sverige att begära ekonomisk ersättning för vård av en patientskada som uppkommit i ett annat EU-land. Vårdskador uppkommer även i Sverige, men här har vi en Patientnämnd att anmäla skadan till för att få den utredd. Dessutom finns LÖF (Landstingens Övergripande Försäkringsbolag) där skadan kan genera ekonomisk ersättning.

Det saknas både en patientnämnd och ett försäkringsbolag inom EU:s sjukvård, vilket gör EU-vården mindre patientsäker än den svenska sjukvården. Detta borde rättas till för att stärka patientsäkerheten inom EU. Enskilda patienter borde kunna anmäla en vårdskada och åberopa ersättning inom EU. Samtidigt borde den svenska sjukvården kunna avkräva den sjukvårdare som orsakat en vårdskada, som behandlats i Sverige, ekonomisk ersättning för denna sjukvård och tandvård.

Vi borde arbeta för att man i EU inrättar en patientnämnd där vårdskador kan anmälas och utredas, samt bildar ett övergripande försäkringsbolag som kan reglera eventuellt skadestånd p g a en dokumenterad vårdskada. Vi behöver även ett regelverk för det ekonomiska ansvaret för sjukvård och tandvård av vårdskador EU-länderna emellan. Allt för att stärka den i dag bristfälliga patientsäkerheten inom EU.

Gert Ohlsson (L)

Anton Sjöstedt (L)

Kandidat till Europaparlamentet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.