Replik: Oacceptabla nedskärningar på Polisen

Debatt
PUBLICERAD:
Moderaterna kommer aldrig att acceptera nedskärningar på Polisen i det läge som nu råder på många håll i Sverige, skriver Elisabeth Svantesson och Pål Jonson.
Foto: Jeppe Gustafsson/TT
Rikspolischefens oro bör tas på allvar. Finns det en obalans mellan Polisen och Kriminalvården på sikt så bör den regleras utan att Polisens budget minskar, skriver Elisabeth Svantesson och Pål Jonson.

Svar till Daniel Bäckström (NWT 25/4) samt Lars Mejern Larsson, Gunilla Svantrop och Mikael Dahlqvist (NWT 29/4).

Skjutningarna är på rekordnivåer, utländska stöldligor turnerar mellan svenska hem, barn blir rånade på väg hem från skolan och poliserna är för få. Att regeringen tillsammans med samarbetspartierna i det läget skär ner på Polisen är tyvärr inget annat än ett faktum.

”Det här förslaget kommer att få konsekvenser för Polisen. Detta är pengar som redan är intecknade i årets budget och som var tänkta att användas till att fortsätta utveckla polisens verksamhet under kommande år.” Det är rikspolischefens egna ord med anledning av den nedskärning i vårbudgeten som värmländska riksdagsledamöter för Centerpartiet och Socialdemokraterna nu menar inte ägt rum.

I budgeten för 2017 gjordes en överföring från Polisen till Kriminalvården för transporter av frihetsberövade. Såväl den utredning som låg till grund för beslutet och den proposition som medgav lagändringen uppskattade en årlig kostnad på 35 miljoner kronor. Den överföring som då gjordes var permanent och inte bara för 2017.

Därefter har Polisen i två budgetar fått ökade anslag för att öka ambitionerna – den planering som Polisen gjort efter 2017 har således utgått från att kostnaderna för transporterna har reglerats och att de nya resurser som skjutits till ska användas till de ambitionshöjningar som såväl tidigare regering och M/KD velat se. Regeringen och samarbetspartiernas beslut går emot detta. Att ändra Polisens budget under innevarande budgetår är dessutom olyckligt ur planeringshorisont, vilket rikspolischefens ord understryker.

Rikspolischefens oro bör tas på allvar. Finns det en obalans mellan Polisen och Kriminalvården på sikt så bör den regleras utan att Polisens budget minskar. Moderaterna kommer aldrig att acceptera nedskärningar på Polisen i det läge som nu råder på många håll i Sverige. Tvärtom – i Moderaternas vårbudget stärker vi Polisen och arbetet med att öka tryggheten med över två miljarder kronor. Statens kärnfunktioner måste fungera.

Elisabeth Svantesson (M)

Ekonomiskpolitisk talesperson

Pål Jonson (M)

Riksdagsledamot för Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.