Kils kommun - på fel (sop)spår!

Insändare
PUBLICERAD:

Jag äger en fastighet i Kils kommun. På fastigheten finns ett gammalt, helt obeboeligt hus. Jag besöker fastigheten cirka en dag per år utan övernattning för att titta till den.

Jag har alltså inget som helst behov av kommunal sophämtning. Förr i tiden ringde en trevlig dam från kommunen då och då och frågade om jag behövde sophämtning. Jag svarade nej och så var saken klar och ingen sopbil behövde köra omvägen till mig i onödan. Jag brukade ofta ta Kils kommun som exempel på en schysst kommun som det gick att prata med. Det gör jag inte längre.

“Soplös” har inget behov av sophämtning, men behöver ändå betala avgift och ifrågasätter det.
Foto: Martina Holmberg / TT

Sedan några år tillbaka har Kils kommun nämligen stramat upp sopproceduren rejält. Nu ska jag till att börja ansöka om befrielse från sophämtning(där jag ska försäkra att jag i princip aldrig är där). En eventuellt godkänd sopbefrielse gäller i tre år, därefter måste ny skriftlig ansökan göras. Priset för själva ansökan har sen sist höjts till modiga 2.200 kr. (Vad kommer det att kosta nästa gång, undrar man? Det dubbla, varför inte, byråkrati är inte gratis och kommunkassan behöver alltid lite påfyllning). Som om det inte räckte med detta tillkommer en årsavgift på flera hundra kronor. Hur motiveras den, undrar man?

Fakturorna är naturligtvis dekorerade med kommunens klatschiga slogan: Kils kommun - på rätt spår. Känns som en ironi, för det ju är uppenbart att kommunen har bara kommit på ett nytt smart sätt att ta in pengar.

Jag betalar alltså dryga tusen kronor per år för att kommunen inte ska hämta sopor hos mig. Det är inte rimligt. Kils kommun - tyvärr på fel spår!

Soplös

Svar direkt

Soptaxan i en kommun består av två delar. Dels en taxa för att ha en soptunna på tomten som blir hämtad med jämna mellanrum, dels en grundavgift. Befrielse av sophämtning sköts av Kils kommuns myndighetsstab som en del i deras myndighetsutövning. Kils Avfallshantering AB sköter den lagstadgade renhållningen på uppdrag av Kils kommun.

Vad gäller grundavgift som jag tror att insändaren handlar om så tas den ut av samtliga fastighetsägare i kommunen även sommarhus, oavsett om man brukar fastigheten eller inte. Här kan man inte beviljas befrielse. Här följer Kils kommun den praxis som finns i Sverige, och det finns prejudicerande domar i ett flertal fall i mark och miljödomstol som stödjer detta.

Denna grundavgift skall täcka alla kostnader för allt som inte har med själva sophämtningen att göra, till exempel drift av återvinningscentral, administration, information till kommuninvånarna och liknande. Sophantering i en kommun får enligt lag inte gå med vinst över tid, utan skall täcka de kostnader som uppstår när kommunen tar omhand det avfall som uppstår hos kommuninnevånarna. Det finns således inget utrymme för att ta ut mer pengar av taxekollektivet än de kostnader som uppstår av all avfallshantering.

Leif Östlind

VD Kils Avfallshantering

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.