Samhall slår ut städföretag i Värmland

Publicerad:
I Värmland vinner Samhall hela 64 procent av de offentliga städupphandlingar som de deltar i, skriver Ari Kouvonen. Foto: Almega Städföretagen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Städföretag verksamma i glesbygd får inte offras på det goda syftets altare. Staten måste se över ersättningen till Samhall. Vi utmanar Samhall att, liksom privata städföretag, öppet redovisa hur man använder sina skattepengar, skriver Ari Kouvonen.

Samhalls syfte är att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Det är ett gott syfte som Almega Städföretagen står bakom. Men i Samhalls bolagsordning står även att verksamheten inte ska bidra till osund konkurrens. Så är tyvärr inte fallet.

I Värmland vinner Samhall hela 64 procent av de offentliga städupphandlingar som de deltar i. Faktum är att de vinner störst andel i alla de undersökta länen: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Värmland och Västmanland. De mäktar också med att delta i långt fler upphandlingar än deras jämförbara företag.

Enligt Samhall är orsaken till att de vinner så stor andel deras “förmåga att hantera offentliga städupphandlingar”. Men 98 procent av de offentliga städupphandlingarna går till anbudsgivaren med lägsta pris (granskning av Almega Städföretagen 2016), vilket betyder att Samhall är bäst på att erbjuda lägsta pris. Ett statligt bolag som är prisledande på den redan hårt pressande städmarknaden, var det verkligen tanken med Samhall?

Hur kan då Samhall erbjuda låga priser? Enligt Samhall själv beror det på deras “medarbetares höga produktivitet”. Bolaget får miljardbelopp i en klumpsumma varje år för att hjälpa funktionsnedsatta, men det brister i transparens och redovisning av hur pengarna används (såväl Konkurrensverket som EU-kommissionen har i sina granskningar kommit fram till att detta). Om orsaken till de låga priserna är medarbetarnas höga produktivitet betyder det att Samhall kräver mer av de anställda än bedömningen av deras arbetsförmåga.

Privata städföretag kan också få bidrag för att anställa personer med funktionsnedsättning som har nedsatt arbetsförmåga. Då ges bidraget på individnivå i full transparens.

Vi utmanar därför Samhall att göra på samma sätt, och öppet redovisa hur man använder sina skattepengar. Då kan vi skapa en sund konkurrens och tillsammans fortsätta att hjälpa de funktionsnedsatta, samtidigt som lokalt representerade företag i glesbygdslänen får samma möjligheter att utvecklas och anställa.

Det är dags för staten att se över Samhalls verksamhet. Vi är gärna med och pratar lösningar.

Ari Kouvonen

Näringspolitisk chef på Almega Städföretagen

Artikeltaggar

AlmegaDebattEUKonkurrensverketSamhallVärmlands län

Läs vidare