Hoppa till huvudinnehållet

Stärk samhällets motståndskraft

Publicerad:
Om du själv är förberedd för en kris bidrar du till att hela landet bättre kommer att klara en svår påfrestning. Men vi behöver också arbeta vidare på systemnivå för att öka samhällets motståndskraft vid kriser och katastrofer, skriver Pål Jonson.
Om du själv är förberedd för en kris bidrar du till att hela landet bättre kommer att klara en svår påfrestning. Men vi behöver också arbeta vidare på systemnivå för att öka samhällets motståndskraft vid kriser och katastrofer, skriver Pål Jonson. Foto: Linus Carle

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Karlstad och Värmland kan spela en viktig roll för att stärka Sveriges förmåga hantera kriser och katastrofer. Vi har en kompetens i länet som är starkt efterfrågad på nationell och internationell nivå, skriver Pål Jonson.

Samhällets motståndskraft mot kriser och krig behöver stärkas. Myndigheter, akademi och näringsliv har alla sin roll för att denna verksamhet ska kunna förbättras i Värmland. I dag är första dagen på det som kallas för krisberedskapsveckan. Det är en årligt återkommande informationskampanj som ska öka människors beredskap inför olika samhällskriser och ytterst krig.

Det finns starka skäl för att stärka hela samhällets motståndskraft att hantera kriser. Det försämrade säkerhetspolitiska omvärldsläget och klimatförändringar skapar nya risker och sårbarheter som måste hanteras.

Förra året fick alla svenska hushåll broschyren Om krisen eller kriget kommer. Det väckte mycket uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Det var första gången på över 50 år som ett sådant utskick gjordes. En av de största tillgångarna om något hotar oss är vår vilja att hjälpa varandra. Om du själv är förberedd för en kris bidrar du till att hela landet bättre kommer att klara en svår påfrestning.

Men vi behöver också arbeta vidare på systemnivå för att öka samhällets motståndskraft vid kriser och katastrofer. Riksdagen har därför beslutat att Sverige ska återuppta planeringen för det civila försvaret och höja samhällssäkerheten i hela Sverige.

I Värmland har vi stark kompetens på dessa områden genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Rekryteringsmyndigheten, Elsäkerhetsverket och Försvarshögskolan men också stark forskning och utbildning på Karlstads universitet samt ledande företag inom IT-sektorn.

Verksamheten i länet växer nu snabbt och blir allt viktigare för Värmlands utveckling. Förra året ökade MSB med närmare 50 personer och Rekryteringsmyndigheten med 30 personer i Karlstad. Även MSB:s verksamhet i Kristinehamn växer eftersom verksamheten där ska utgöra ett katastroflager för hela EU.

Vi har länge jobbat med klusterbildningar och smart specialisering i Värmland. Genom klustren Paper Province och Compare har vi sammanlagt lyckats få närmare 300 miljoner kronor i forskningsmedel bl a från Vinnova till länet. Men framförallt har det varit framgångsrikt i att samla människor med stark kompetens inom områdena skogsnäring och IT.

Det finns goda förutsättningar för Värmland att göra samma resa inom samhällssäkerhet och civil beredskap. I dag arrangerar Karlstads kommun för första gången ett rundabordssamtal med i princip alla aktörer i länet för att diskutera hur de kan få bästa tänkbara förutsättningar för att växa här.

Karlstad och Värmland kan spela en viktig roll för att stärka Sveriges förmåga hantera kriser och katastrofer. Vi har en kompetens i länet som är starkt efterfrågad på nationell och internationell nivå. Detta är också ett viktigt bidrag till Krisberedskapsveckan som går av stapeln idag.

Pål Jonson (M)

Riksdagsledamot för Värmland

Artikeltaggar

Civila försvaretCompareDebattElsäkerhetsverketFörsvarshögskolanKarlstads universitetKrisberedskapModeraternaMSBPaper ProvincePlikt- och prövningsverketVinnova