“En förolämpning som gränsar till förtal”

Insändare | Muminlandet
PUBLICERAD:

Svar till insändare ”Ingen bastuklubb för bakåtsträvare” i NWT 26 april.

Daniel, det finns många saker i din insändare som jag reagerar på. För det första tycker jag att du och andra inte ska klassa oss för bakåtsträvare och att framför allt ska du avhålla dig från att kalla oss en bastuklubb. Detta är en förolämpning som gränsar till förtal!

Bakåtsträvare för mig, är de som inte är för någon som utveckling alls. Du skriver bland annat… ”Dessutom är det också vad som ständigt används som skräckpropaganda från de som inte vill ha en utveckling av om Skutberget”.

Torsten Jarnstam tycker inte om att bli kallad bakåtsträvare eller att han tillhör en bastuklubb.
Foto: Lisa Olaison

Att säga att vi använder skräckpropaganda, vi som är emot etablering av Muminparken på Skutberget, det är orättvist och rent av oförskämt!

Vi som emotsätter oss etablering av Mumin på Skutberget, är verkligen för en utveckling av Skutbergets friluftsområde i sin helhet, men utan stängsel och avgifter och utan Mumin.

Gärna en utveckling ”i Anders Forssells anda”.

En annan villfarelse, är att vi är emot Mumin. Det är vi inte alls. Det är placeringen det uteslutande handlar om. Det borde finnas en annan lämpligare plats inom Karlstads kommun, än att placera Mumintrollen på Skutberget.

Att det finns de som vill investera i olika projekt i Karlstads kommun, ser jag som mycket positivt.

Men det får inte vara till vilket pris som helst. Vi kan inte låta marknadskrafter och privata entreprenörers pengar helt styra hur Karlstads kommun ska utvecklas. Utvecklingen av kommunen, bör göras utifrån en sund samhällsplanering.

Att arbeta för en Muminpark på Skutberget, det anser jag inte är sund samhällsplanering.

Daniel, du hänvisar till att det kommer att göras satsningar på Skutberget i övrigt. Just nu är det tomt prat. För Muminparken finns det en detaljplan, men för övriga satsningar – det område kommunen hänvisar till som ersättningsområde. För detta område finns det endast en vision. En vision är en vision och inget annat. Det finns inget bindande i en vision.

Det är hur enkelt som helst att säga ”vi ville satsa på en ny badvik o.s.v., men vi fick inte muddra, så därför blev det ingen ny badstrand”.

Kan inte tänka mig att Länsstyrelsen och Mark- och Miljödomstolen tillåter att muddring får ske överhuvudtaget i Kattfjorden.

När även en detaljplan ”för ersättningsområdet” tagits fram som beskriver vilka satsningar kommun vill göra på Skutberget i övrigt och det finns både budget och tidsplan. Då först kan vi prata om den utveckling av Skutberget du syftar på.

Som avslutning på mitt svar till dig Daniel H. Tycker jag att det inte känns seriöst, att du inte kan skriva ut hela ditt namn.

Daniel kliv fram och berätta ditt efternamn!

Torsten Jarnstam

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.