Dubbla fall av dubbelt boende

Ledare
PUBLICERAD:
Elisabeth Svantesson bor här och där.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Efter att Erik Bengtzboe (M) lämnat sina politiska uppdrag på grund av att han fuskat med riksdagsersättningar hade nog Moderaterna hoppats på lite andrum i EU-valrörelsen. Men kriser kommer sällan ensamma. Frågan om Bengtzboes boende hade knappt hunnit lämna nyhetsflödet innan TV4 Nyheterna kom med nyheten att ytterligare en moderat använt riksdagsersättningen för dubbelt boende.

Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson (M) ska i tre års tid ha varit skriven på en sommarstuga i Nora utanför Örebro medan hon och hennes familj bott heltid i en bostad i Stockholm. Svantesson har under perioden fått ersättning för bostaden i Stockholm. I enlighet med riksdagens regler har hon fått ut halva ersättningen eftersom hennes make också bodde i bostadsrätten.

Om en riksdagsledamot är skriven längre bort än fem mil kan denne få ersättning för en bostad i Stockholm. Det finns inget krav på att ledamöterna ska vara skriven i sin valkrets men många väljer att bo kvar och pendla till Stockholm. Tanken med bostadsstödet för riksdagsledamöter är att de ska kunna behålla kontakten med hemkommunen vid sidan av arbetet i riksdagen. Men att ha en sommarstuga i kommunen var knappast avsikten med detta system som har funnits sedan 70-talet.

Bengtzboe ljög och försökte sopa igen spåren efter fuskandet. Hans förtroende var onekligen förbrukat och han avsade sig sina politiska uppdrag. Svantessons användande av bidraget faller ändå innanför reglerna för permanentboende för riksdagsledamöter. Men att få bidrag för boende som inte fullt ut utnyttjas är betänkligt. För ett parti vars valanalys säger att partiet har svårt att få förtroende för sin politik svider nog det här rejält.

Att möjliggöra för ledamöter att ha lägenheter har en viktig demokratisk poäng. De skall vara engagerade med vad som händer lokalt där de är valda. Risken är annars att många flyttar på heltid till Stockholm. Överrepresentationen av huvudstadsbor är redan nu ett problem i riksdagen.

Men ersättningarna som riksdagsledamöterna kan få för boende och resor är ett bidragssnår som nu är värt att rensa i. Svenska riksdagsledamöter tjänar mindre än parlamentsledamöterna i resten av Norden. Kanske det är möjligt att plocka bort ersättningarna och istället höja arvodet.

Riksdagsledamöterna får då bestämma om de vill bo kvar i sin hemkommun och engagera sig i lokala frågor eller flytta till Stockholm, eller både och. Om lokalkretsen som spikar riksdagslistan uppskattar ledamotens arbete trots att denne inte bor i kretsen kommer detta synas i vid nästa val.

Skapar man bidragssystem kan man också förvänta sig att de utnyttjas. De vet Moderaterna. Ingen, inte ens folkvalda politiker, är godhjärtade änglar. Enklaste sättet att förhindra fuskande med boendeersättning är att avskaffa det.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.