Ett bättre förslag till resecentrum

Debatt
PUBLICERAD:
Hamngatan, som i dag är enda centrala genomfarten från väster till öster, ska bli stadsgata med två filer och starkt försvårad genomfart, skriver Sture Arnesson, Christina Axelsson och Christer Wilhelmsson.
Foto: Anders Hanson
Undertecknad tillsammans med resenärernas konsumentorganisation Resenärsforum och intresseorganisationen Järnvägsfrämjandet har lämnat synpunkter på det föreslagna byggandet av ett nytt Resecentrum i Karlstad. Huvuddragen redovisas i denna debattartikel.

Vi anser att med nuvarande förslag åsidosätts säkerheten för resenärerna. Förslaget innebär att resenärerna kan gena över gatan och mellan bussar för att hinna med närmaste avgång. På gatan kommer även biltrafik att tillåtas om än i mindre omfattning. I förslaget benämns detta som en “ny modern bussangöring”. Detta kan vi definitivt inte hålla med om. Vi anser att det i stället innebär risker för resenärernas säkerhet.

En modern och säker bussangöring för oss är där resenärerna bordar bussen från en terminal som är avskärmad, och där chauffören öppnar en grind när det är dags att stiga på fordonet. Se hur man byggt t ex i Borlänge eller i Skövde eller ta intryck av den nuvarande bussterminalen för regionbussarna!

Hamngatan, som i dag är enda centrala genomfarten från väster till öster, ska bli stadsgata med två filer och starkt försvårad genomfart. Föreslagen omväg, där dagens fyra filer minskas till två, kommer att ge stora stockningar vid Löfbergsskrapan och korsningen mot Orrholmen. Köande fordon släpper också ut mycket avgaser. Att ta bort parkeringshuset Duvslaget anser vi heller inte är en god idé, även om fler parkeringshus avses byggas. Det är mycket ont om parkeringsplatser i centrum. Risken är att kunderna i större utsträckning gör sina inköp vid de stora köpcentren i stadens utkant, vilket innebär ökad biltrafik totalt. Att försvåra för handlarna i centrum utarmar stadens hjärta.

I vårt förslag behåller Hamngatan sina fyra filer med genomfart som i dag. Den breddade Vikentunneln förlängs under Hamngatan med uppgång för cyklister och gående vid korsningen med Järnvägsgatan. Även föreslagen gångbro mot Stadsträdgården förlängs över Hamngatan.

Nuvarande bussterminal behålls och får en ny gångbro över Hamngatan och spårområdet till Pekås. Bron och stationshuset förbinds med en kompletterande bussterminalbyggnad med gatesystem. Infart i väster för bussarna och utfart vid korsningen mot Järnvägsgatan. Ingen ändring mot i dag för stadsbussarna där fem linjer ansluter vid nuvarande bussterminalen. Nya terminalen kan härbärgera en utvidgad väntsal (behövs!), Pressbyrån, Värmlandstrafik (behövs!) och en servering. Stinsbostaden och spår 21, 1b och 2 b rivs för att ge plats. I och med att godstrafiken flyttas till Välsviken räcker resterande spårkapacitet mer än väl. Ytan mellan Duvslaget och stationsbyggnaden medger extra korttidsangöring för bilar, taxi och färdtjänst. Övrig angöring som i liggande förslag.

Vi har också lagt ett smidigt förslag hur spår och perronger kan utformas. Spår 21, 1a, 2a, 3a och 3b får direkt anslutning i plan från stationsbyggnaden, spår 4a, 4b och 5 via gångtunneln och gångbroarna och spår 6 via angöringsytan på Vikensidan.

Sture Arnesson

Torsby

Christina Axelsson

Resenärsforum

Christer Wilhelmsson

Järnvägsfrämjandet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.