Bättre dialog måste till om Karlstads centrum

Debatt
PUBLICERAD:
Centrum ska gå att nå till fots, med cykel, buss och bil. Det är också viktigt att våra näringsidkare har goda villkor, skriver Linda Larsson och Anders Tallgren.
Foto: Kasper Norling
De oönskade effekterna av centrumomvandlingen är många, men fördelarna fler när allt är klart. Men resan dit är lång och därför måste det finnas en levande dialog, präglad av respekt och förståelse för varandras situation, skriver Linda Larsson och Anders Tallgren.

När vi socialdemokrater talar om Karlstad så menar vi hela kommunen. Vi har gått till val på vårt handlingsprogram Ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad som ska vara långsiktigt hållbart. I det lyfter vi fram förslag som avser hela kommunen. Alla skolor ska vara bra skolor, det ska byggas bostäder i alla delar och det ska finnas samhällsservice och fritids- och kulturutbud i alla områden. Det här är något som vi vet att kommunmedborgarna värnar om. Det har vi inte minst märkt vid våra uppskattade dialogmöten om Karlstads framtid, som vi hittills haft i Bibliotekshuset och Vålberg.

En annan ständigt aktuell fråga är Karlstads centrum. Det är hela kommunens centrum, så det är en angelägenhet för många. Just nu är det mycket på gång där vilket skapar oro men också ett ansvarstagande engagemang som hos näringslivets organisationer, som skrivit en konstruktiv debattartikel.

Centrum är en viktig mötesplats på flera sätt. Det ska vara tryggt, tillgängligt och välkomnande för medborgare som bara vill umgås utan att det kostar pengar. Konstnärlig utsmyckning, parker, torg, promenadstråk och lekplatser är våra gemensamma tillgångar. Vi vill se mer grönska, färg, form och kostnadsfria event. Centrum ska gå att nå till fots, med cykel, buss och bil. Det är också viktigt att våra näringsidkare har goda villkor. Affärer, restauranger, hotell, besöksmål och fastighetsägare är centrala aktörer. Vi som kommun måste värna dem, lyssna till dem och involvera dem i centrumomvandlingen som pågår.

Vi socialdemokrater förstår medborgare och näringsidkare som är oroliga och upprörda. Vad förändringarna för med sig i fråga om tillgänglighet, parkeringsproblem, svårare med varutransporter, butiker som blir skymda eller avskurna och därmed tappar kunder och intäkter. De oönskade effekterna av centrumomvandlingen är många, men fördelarna fler när allt är klart. Men resan dit är lång och därför måste det finnas en levande dialog, präglad av respekt och förståelse för varandras situation. Något som många nu upplever saknas. En företagare vi talade med, uttryckte det som att ”kommunen lyssnar men hör inte vad vi säger”.

Vi socialdemokrater har presenterat många förslag angående centrum och vi har fler på gång. En del har realiserats och annat inte. Det yttersta ansvaret för det, bär den styrande blågröna minoriteten (Moderaterna, Miljöpartiet, Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna). Men vi bedriver en konstruktiv opposition och lägger fram förslag inom områden som behöver utvecklas.

Vi har drivit besöksnäringsfrågorna, motionerat om p-skiva och överlag arbetat med parkeringsfrågan, föreslagit bättre förutsättningar för torghandeln, mer konstnärlig utsmyckning, miljözon för varutransporter, bättre belysning och halkbekämpning och en handlingsplan mot prostitution och människohandel för att nämna några exempel. Därtill har vi lagt 100 förslag för ett bättre företagsklimat, vilka många gynnar centrum. Vi tar nu också till oss de goda förslag som näringslivets organisationer lyfter fram i sin artikel.

Centrala Karlstad är i ständig förändring och just nu mer än på mycket länge. Det ställer krav på dialog och lyhördhet. Det handlar om att lyssna på dem som har förmåga att göra sin röst hörd men också att vara en röst för dem som ingen har. Vi kommer att fortsätta dialogen. Med barnen, ungdomarna, nya Karlstadsbor, besökarna, näringsidkarna, fastighetsägarna och pensionärerna. Framtidens Karlstad utformar vi tillsammans!

Linda Larsson (S)

Anders Tallgren (S)

Kommunalråd i opposition

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.