Heden ser över möbelåtervinning

Insändare
PUBLICERAD:

Svar på insändare ”Lägre container önskas på Heden”

Signaturen Monica efterlyser en lägre möbelcontainer på återvinningscentral Heden. I samband med att vi moderniserade Heden förlängdes rampen närmare entrén. På grund av detta var det inte längre möjligt att ha en container för möbler i början av rampen som vi hade före moderniseringen.

Vill man slänga möbler har det blivit lite krångligare vid Heden i Karlstad. Hanteringen ska ses över.
Foto: Adam Ihse/TT

Med den nya placeringen av möbelcontainern har säkerheten blivit bättre i och med att besökare och lastbilar hålls åtskilda på centralen. Den nya placeringen har också gett oss möjlighet att använda en komprimator som krossar möblerna vilket innebär minskade antal transporter och därmed en minskad miljöpåverkan.

Vi tycker ändå att Monica har en poäng i sin synpunkt, det är lite svårare att lämna en möbel för återvinning på Heden jämfört med tidigare. På våra centraler i Väse, Molkom och Vålberg kan besökaren fortfarande lasta av möbler i markhöjd. Vi ska titta på om vi kan få till en liknande lösning eller på annat sätt underlätta för besökarna att lämna möbler på återvinningscentralerna Heden, Våxnäs och Djupdalen.

Pär Larsson

Renhållningschef, Karlstads Energi

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.