Målat övergångsställe på gång i Haga

Insändare
PUBLICERAD:

Svar till insändarskribenten Hagabo, NWT 10 april

Insändarskribenten Hagabo ville att vi skulle sänka hastigheten på Haga och måla övergångsställena. Vi sänkte hastigheten från 50 km/h till 30 km/h när vi byggde Karlstadsstråket.

Nytt övergångsställe är på gång i Haga.
Foto: Janerik Henriksson/TT

På Nygatan vid Åttkantsgatan planerar vi att måla ett övergångsställe för att ge de gående ett ställe där bilister har mer skyldigheter mot fotgängare. Vid omålade passager, som också finns på Haga, har oskyddade trafikanter väjningsplikt mot trafik på vägen.

Men även bilföraren ska ge oskyddade trafikanter, som är ute på eller just ska ut på passagen, tillfälle att passera. Att du som oskyddad trafikant har väjningsplikt samtidigt som bilföraren har skyldigheter mot dig som oskyddad trafikant på en passage kan verka motsägelsefullt. Men genom att både du och bilisten har skyldigheter tvingas ni båda ta hänsyn till varandra vilket bidrar till en ökad säkerhet.

Karl Borgstrand, trafikingenjör

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.