Kärnkraft är klimatsmart

Debatt
PUBLICERAD:
Vi inser att en klimatsmart energipolitik innehåller såväl förnybart som kärnkraft, skriver Tomas Tobé.
Foto: Jessica Gow/TT
Kärnkraft är klimatsmart, därför vill vi moderater dubbla EU:s kärnkraftsbudget och exportera mer klimatsmart el inom Europa, skriver Tomas Tobé.

Europa måste ta sig ur kolberoendet. Det kräver en offensiv energi- och klimatpolitik, där kärnkraften ges en större roll. Vi ska givetvis fortsätta att satsa på det förnybara, men kärnkraften kommer att behövas om vi ska klara av att möta klimatförändringarna. Kärnkraft är klimatsmart, därför vill vi moderater dubbla EU:s kärnkraftsbudget och exportera mer klimatsmart el inom Europa.

Under 2018 presenterade FN:s klimatpanel (IPCC) en rapport där kärnkraften pekas ut som en avgörande energikälla för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader och helst under 1,5 grader. Samtidigt som IPCC menar att det behövs mer förnybart och mer kärnkraft är de också tydliga med att beroendet av fossil energi behöver minska betydligt fram till år 2050. I klartext betyder detta att kolkraften och den ryska gasen måste fasas ut.

I dag kommer runt 40 procent av elproduktionen inom EU från förbränning av just fossila bränslen, som kol eller naturgas, och få länder i Europa satsar på ny kärnkraft. Men Europa måste ta sig ur kolberoendet.

Vi moderater föreslår därför tre åtgärder för att möta klimatförändringarna:

För det första vill vi fördubbla EU:s kärnkraftsbudget. Mer forskning är avgörande för att få fram nästa generations kärnkraft. Vi vill därför fördubbla de föreslagna resurserna till EU:s program för kärnkraftsforskning.

För det andra vill vi satsa på säker och modern kärnkraft. Gemensamt i Europa måste vi se till att slutförvaringen fungerar och att säkerhetskraven är höga. Den ökade budget som vi föreslår bör därför användas till att öka säkerheten inom europeisk kärnkraft.

För det tredje vill vi exportera mer el från kärnkraft inom Europa. För att minska förbränningen av kol måste kärnkraftskapaciteten inom EU utnyttjas mer effektivt. Sverige bör därför driva på för en gemensam energimarknad som möjliggör ökad elexport inom EU.

Moderaterna har en seriös plan för att möta klimatförändringarna. Vi inser att en klimatsmart energipolitik innehåller såväl förnybart som kärnkraft.

Tomas Tobé (M)

Toppkandidat till Europaparlamentet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.