Kan börsen fortsätta upp i denna takt framöver?

Ekonomi
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
När centralbankerna runt årsskiftet desarmerade räntevapnet, och det stod klart att åtstramningens tid i penningpolitiken inte är nu, blev andra faktorer avgörande för börshumöret. Konjunkturen är den viktigaste och där får vi lite blandade svar.

Tyskland har rasat ned till under 45 i ISM-siffror för produktionsindustrin, alltså långt ifrån tillväxt. Svag bilindustri i omställningsläge och svag efterfrågan från Kina på tyska produkter ligger bakom. Osäkerheten kring Brexit, (som nu när beslutet är framskjutet till 30 oktober), Italien och handelsavtalen med USA (hot om högre biltullar) tynger också det tyska affärssinnet, även om IFO-indexet som mäter framtidstron steg något i mars till 99,6 efter sex månaders nedgång. Tjänstesektorn går dock fortfarande starkt i Tyskland.

Även i Sverige backade Konjunkturinstitutets barometer för tillverkningsindustrin i mars, dock från höga nivåer, medan tjänstesektorn visade en kraftig uppgång.

Detaljhandelssektorn och hushållen har under lång tid varit pessimistiska om framtiden. Men i nu i april kanske man kan ana en vändning. Hushållen verkar ha skakat av sig en del av rädslan för räntehöjningar, börsfall, fallande bostadspriser och försämrad konjunktur. Inte konstigt att fjärde kvartalets svartsyn och vintermörker tryckte ned framtidsförväntningarna.

Många ekonomer förvånas över den svaga konsumtionslusten och det i stället höga sparbeteendet hos hushållen. Inte alls konstigt, tycker vi, då det inte är vad som finns i plånboken nu i form av kontanter och tillgångar som avgör beteendet, utan hur mycket som förväntas ligga där imorgon.

Kinas kommunistiska parti firar i år 70 årsjubileum för maktövertagandet 1949. Tillväxten har mattats av i den kinesiska ekonomin de senaste åren, ned mot 6 procent och Indien växer idag snabbare än Kina.

Makthavarna gör nu stora insatser för att via sänkta kapitalkrav och andra kreditstimulanser få ekonomin att inte tappa mer fart. Vid jubileumsfirandet i höst vill man kunna visa upp en positiv utveckling. Däri ligger också en fara att ekonomin bara kan lyfta ytterligare med ytterligare inslag av doping, och att den statistik som kommer ut från Kina kanske inte alltid är helt tillförlitlig.

Flera av de stora frågetecknen för börsens utveckling kvarstår, som Brexit och handelsförhandlingarna mellan Kina och USA.

Konjunktursignalerna spretar medan jag har ganska klart för mig hur räntepolitiken ser ut. Allt sammantaget med ett antal osäkra indikatorer pekar det ändå på en relativt stimulativ miljö för aktier framgent. April brukar också bli bra när jag synar börsalmanackan, men framåt är det mer osäkert.

Sammantaget så ser det väl hyggligt ut framöver, men ha i åtanke att de stora börserna världen över är upp ca 15 procent på det första kvartalet i år. Normal årsavkastning på börsen är emellan 7-10 procent.

Detta innebär att man redan nästan erhållit dubbelt så mycket i avkastning på ett kvartal om man jämför med ett normalt år på börsen. Sannolikheten för en korrigering nedåt är väl ganska stor. Men som jag skrev i förra krönikan. Man slutar aldrig att förvånas av börsen.

Lycka till med ert sparande!

Fotnot: Peter Östberg är krönikör i Arbete & Ekonomi-bilagan.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.