Replik: Rätt att stänga dörren för Muminparken

Debatt
PUBLICERAD:
Det snart aktuella beslutet i kommunen enbart gäller detaljplan för Muminparksområdet. Resten av Skutbergsområdet finns med i ett visionsdokument som är till intet förpliktigande, utan tidplan angiven, skriver Agne Sandberg.
Foto: Fredrik Karlsson
En signal om att vi vill, vågar och orkar satsa helhjärtat på en vidareutveckling av området utifrån de behov som Karlstadsborna har, skriver Agne Sandberg.

Svar till Mikael Österman (NWT 15/4).

Att stänga dörren för investerare som Muminvärlden är inte alls korkat som Mikael Österman hävdar i sitt inlägg den 15 april. Det vore istället en tydlig signal om att Karlstad har andra mål och ambitioner för Skutbergsområdet. En signal om att vi vill, vågar och orkar satsa helhjärtat på en vidareutveckling av området utifrån de behov som Karlstadsborna har.

Östermans förgivettagande att Muminparken bidrar till tillväxt och arbetstillfällen bygger på ett antal antaganden som lobbyister från besöksnäringen brukar anföra. Kommunen har också låtit Handelns utredningsinstitut, HUI Research, göra en turismekonomisk analys, vars slutsatser, åtminstone teoretiskt, synes bekräfta Muminförespråkarnas förhoppningar.

Men vi kan också läsa att de sysselsättningseffekter som presenteras följande: ”...vilar på förutsättningen att inga strukturella förändringar kommer att ske varken inom arbetsmarknadsområdet eller inom skattepolitiken. HUI utgår därmed från de förutsättningar som råder idag. I praktiken är dock detta ett antagande som faller utanför rimlighetens ramar. HUI gör emellertid bedömningen att det är alltför hypotetiskt att förutspå de framtida arbetsmarknadsmässiga förutsättningarna i Värmlands län, liksom det framtida skattepolitiska systemet.” Gardering med kryss således.

Men man kan med liknande logik göra antaganden om att en alternativ medveten och konsekvent satsning med friskvård, friluftsliv och rekreation i fokus leder till ökad attraktionskraft, som i sin tur, o s v. Men det har kommunen inte låtit någon räkna på.

I likhet med de ledande lokala förespråkarna för Muminprojektet hävdar Österman att det handlar om ”...en storinvestering på Skutberget (som) innebär en upprustning av det även i framtiden avgiftsfria friluftsområdet.” Detta är emellertid högst osäker spekulation eftersom det snart aktuella beslutet i kommunen enbart gäller detaljplan för Muminparksområdet. Resten av Skutbergsområdet finns med i ett visionsdokument som är till intet förpliktigande, utan tidplan angiven. Att förespråkarna för Muminprojektet klumpar ihop detta och får det att framstå som ett sammanhållet koncept är enbart ägnat att skapa överdrivna, för att inte säga falska, förhoppningar hos lekmannapolitiker och den breda allmänheten.

Om det nu vore så att det finns en hög ambition bakom talet om framtida storinvesteringar, så framstår dessutom det nuvarande snålandet i skötsel och underhåll av motionscentral och Skutbergsområdet som en gåta.

Agne Sandberg

Vänsterpartist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.