Prostitution är inte ett jobb som andra

Debatt
PUBLICERAD:
Att kvinnors kroppar används som varor att köpas, säljas och utnyttjas sexuellt av män kan aldrig accepteras. Det är inte ett jobb som andra. Det är handel med människors kroppar och köp av övergrepp, skriver Elisabeth Björk och Emelie Wahlkrantz.
Foto: AP
Den svenska sexköpslagstiftningen är något att vara stolt över. Den är också ett erkännande av att jämställdhet inte råder eller att män och kvinnor har samma handlingsmöjligheter, skriver Elisabeth Björk och Emelie Wahlkrantz.

Det var kaffet i halsen när vi såg artikeln ”sexarbetare botade självskadebeteende” i NWT:s Karlstadsliv den 18 mars. En tidning som riktar sig mot unga. I artikeln går att läsa att ”sexarbete” är ett jobb som vilket annat. Det menas att utsatthet för våld inte alls behöver vara en del av ”sexarbete”. Den svenska sexköpslagstiftningen utmålas som det stora problemet som gör det svårare för kvinnorna att organisera sig och gör att ”kunder” blir restriktiva med information på förhand.

Om sex mot ersättning ska ses som ett vanligt jobb - hur kommer det sig då att platsannonsen ”Jobba som sexarbetare” låter absurd för de flesta? Låter det inte som ett jobb för dig? Men vem är det då ett jobb för?

Kvinnor i prostitution är som regel både socialt och ekonomiskt missgynnade. Sexköpare utnyttjar de redan utsatta. Exempel på det är kvinnor i missbruk som säljer sex i utbyte mot droger, kvinnor med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning som utnyttjas sexuellt och tjejer som erbjuds en bostad eller något de behöver om de i gengäld ställer upp sexuellt. Vi vet också att vissa använder sex mot ersättning som ett självskadebeteende, som en ångestdämpare och för att få uppleva kontroll.

I länder där köp av sexuella tjänster har tillåtits har det skett en ökning av trafficking, där personer i stor utsatthet tvingas in i prostitution. Om sex mot ersättning anses vara ett fritt val är det värt att fundera över varför det oftast är kvinnorna med minst antal valmöjligheter som väljer det? Och varför det i en omfattande studie med över 800 deltagare från flera länder framkom att 89 procent av de som hade sex mot ersättning ville ta sig från detta men saknade alternativ?

I NWT:s artikel hävdas att våld inte nödvändigtvis behöver förekomma vid sex mot ersättning. Det är dock svårt att argumentera bort våld när det i ovan nämnda studie framkom att hela 71 procent av de som haft sex mot ersättning har upplevt våld och att 63 procent hade blivit våldtagna.

Argumentet för organisering faller också platt. Studier har visat att organisering inte leder till ökad trygghet för de som har sex mot ersättning, snarare tvärtom då de istället får minskade möjligheter att neka kunder. När de i Australien jämförde utsatthet för våld före och efter legaliseringen av prostitution så var det samma mängd våld som utövades. Det går alltså inte att se vare sig ökad trygghet eller mindre våld för kvinnorna som har sex mot ersättning vid en legalisering.

Den svenska sexköpslagstiftningen är något att vara stolt över. Den är också ett erkännande av att jämställdhet inte råder eller att män och kvinnor har samma handlingsmöjligheter. Lagen försöker upphjälpa det skeva maktförhållandet genom att ge personen som har sex mot ersättning möjlighet att agera som ett rättssubjekt, och därmed möjlighet att vittna mot personen som har köpt sex utan att själv riskera rättsliga påföljder.

Att kvinnors kroppar används som varor att köpas, säljas och utnyttjas sexuellt av män kan aldrig accepteras. Det är inte ett jobb som andra. Det är handel med människors kroppar och köp av övergrepp. Precis som organhandel är förbjuden för att skydda personer från att bli utnyttjade så bör också handel med hela kroppar, så som prostitution, vara förbjudet för att undvika att personer utnyttjas. Varje människas okränkbara värde är en självklar demokratisk rättighet.

Elisabeth Björk

Ordförande

Emelie Wahlkrantz

Jourtjej

Alla Kvinnors Hus, Karlstads kvinno- och tjejjour

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.