Hoppa till huvudinnehållet

Intervju John Widegren: Knyt ihop landet

Publicerad:
Men här handlar matsäkerhet om att livsmedlet ska vara säkert att äta. Ett utryck för det är att Sverige är det enda landet som klassar jordbruket som miljöfarlig verksamhet, säger John Widegren.
Men här handlar matsäkerhet om att livsmedlet ska vara säkert att äta. Ett utryck för det är att Sverige är det enda landet som klassar jordbruket som miljöfarlig verksamhet, säger John Widegren. Foto: Willhelm Lindqvist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

31 procent ska vara tagen ur produktion, och vi kan tänka att ju mer skog vi förbjuder skogsbruk på ju mer pengar försvinner från välfärden, säger John Widegren.

John Widegren är ny landsbygdspolitisk talesperson för Moderaterna. Han berättar för Svenska Nyhetsbyrån om ett område där signalpolitiken har tagit över.

Vad tycker du om dagens landsbygdspolitiska inriktning?

– Det är för mycket symbolpolitik, som Miljöpartiets fixering vid elcyklar och ekologisk produktion. Man misslyckas med att knyta ihop frågorna till en helhet. Ska vi ha starka gröna näringar krävs att vi har infrastruktur, att det ska gå att bo på landsbygderna. Att Polisen kommer om man har haft inbrott. Här kommer allt från strandskyddet till rovdjurspolitiken in.

Vad är det som inte fungerar, menar du?

– Det finns många exempel på politiska ambitioner som slår fel. Ta den aktuella implementeringen av EU:s vapendirektiv, som påverkar landets jägare och sportskyttar. Sverige hade inte behövt göra några förändringar för att följa de nya EU-reglerna, men nu bygger vi ett Everest. Och varför ska vi ens göra inskränkningar för svenska vapenägare? Det är väldigt lite kriminalitet kopplat till jaktvapen. Svenska vapenägare kontrolleras dessutom automatiskt varje dag genom register. Så varför inte utnyttja tillfället för att förbättra för svenska vapenägare?

– I skogen har vi en situation där vi har börjat skydda natur i kvantitet, snarare än efter kvalitet. Inte ens Skogsstyrelsen kan svara på hur mycket skog som är skyddad. 31 procent ska vara tagen ur produktion, och vi kan tänka att ju mer skog vi förbjuder skogsbruk på ju mer pengar försvinner från välfärden. Skogsbranschen är en av våra viktigaste näringar och ger ungefär 125 miljarder i exportnetto årligen.

– Svensk matproduktion borde vara en guldgruva. I världen måste vi de närmaste 40 åren producera lika mycket mat som vi har gjort de senaste 8 000 åren. Men i Sverige försvinner allt mer åkermark. Vi importerar varannan tugga mat, trots att vi skulle kunna producera mycket mer.

Men varför har svenska bönder så dålig lönsamhet, jämfört med resten av EU?

– Vi har haft en dålig jordbrukspolitik i 20, 30, 40 år.

– Inställningen i Sverige är annorlunda. I resten av Europa, som har haft världskriget, är matsäkerhet att ha tillgång till mat. Men här handlar matsäkerhet om att livsmedlet ska vara säkert att äta. Ett utryck för det är att Sverige är det enda landet som klassar jordbruket som miljöfarlig verksamhet.

Snart är det EU-val. Vilken roll spelar EU för svenskt jordbruk?

– Oerhört stor. Svenska bönder är – jämte de danska – de som nog är mest beroende av EU-stöden för att det ska gå ihop. En situation som är lite ironisk, eftersom Sverige är kanske mest pådrivande för att ta bort stöden.

Vad innebär Brexit för gröna näringarna?

– Storbritannien en viktig affärspartner, och en betydande köpare av svenska träprodukter.

På tal om skog. Äganderätten har sagts vara hotad när skogsbruk förbjuds på allt större arealer, på grund av miljöhänsyn. Är det en prioriterad fråga?

– I äganderättsfrågor ska Moderaterna vara ’last man standing’.

I EU ska prioriteringarna bestämmas för nästa omgång av jordbrukspolitiken, CAP 2021. Hur ser du på den processen?

– Jag är emot subventionerna överhuvudtaget, bidragen är egentligen konsumentstöd skapade för att hålla nere priserna. Det hade varit bättre om företagen kunde leva utan dem.

– I EU vill Sverige, Tyskland och Holland minska produktionsstöden, öststaterna vill däremot öka dem. Dessa olika inställningar mellan länderna kan få konsekvenser framöver. Det finns en risk att man i CAP 2021 landar i ett system där länderna efter eget huvud ska kunna flytta mycket av stödpengarna mellan pelare ett, som är jordbruksstöden, och pelare två, där miljöstöden finns. Att Sverige i ett sådant system lägger så mycket som möjligt på miljöstöd är troligt, precis som att öststaterna väljer att stödja sitt produktionsjordbruk maximalt. Det kan resultera i en skillnad i stödnivå på 45 procent mellan EU-länders jordbruksföretag. Något som kan bli otäckt, det riskerar att ytterligare försämra konkurrenskraften för svenska jordbruksföretag.

Du kritiserar Sveriges implementering av EU:s vapendirektiv, vad menar du skulle ha gjorts annorlunda?

– Helt plötsligt klassas vapen för sporten dynamiskt skytte som krigsmateriel. Implementeringen är jätteolycklig. Vi kommer att kämpa stenhårt för att den inte ska få majoritet i riksdagen. Man kan tänka sig att det inte är en viktig fråga, men jag får i snitt 20 mail om dagen om den. Det finns enormt många vapenägare.

Vilka andra åtgärder är då angelägna för jägare och skyttar?

– Vi bör se över möjligheten att utöka vapengarderoben och göra det enklare med ljuddämpare. Varför ska polisen behöva hantera 15 000 ärenden om ljuddämpare för personer som redan har vapenlicens? Dessutom bör kraven på att ha vapnen på annat ställe än bostaden lättas.

Moderaterna vill införa licensjakt på säl, varför?

– Sälarna är ett jättebekymmer i dag, när populationen har ökat. Det småskaliga fisket går på knäna. Vi måste få till en beståndsreglerande jakt, det kan inte vara tvärstopp när vissa arter växer sig så stora att de börjar hota andra populationer. Det är likadant med skarven.

Du är även kritisk till att Sverige skyddar allt större arealer skog. Kan du utveckla?

– Det är klart att vi ska skydda värdefull natur, för den biologiska mångfalden. Men som Riksrevisionen har sagt har vi fokuserat mer på stora arealer, än kvalitet. Sedan bidrar växande och brukade skogarna med klimatnytta, eftersom koldioxid binds. Här finns en målkonflikt. Hur hemskt det än låter kanske vi måste tumma på biologisk mångfald för att klara klimatet. (SNB)

Edvard Hollertz

Artikeltaggar

EUJaktJohn WidegrenJordbrukLandsbygdModeraternaRiksrevisionenSigneratSkogSkogsbrukVapen