Omsätt Greta Thunbergs oro till goda exempel och framtidstro

Debatt
PUBLICERAD:
De senaste veckorna har debatten om klimatet varit intensiv, särskilt mot bakgrund av Greta Thunbergs framgångsrika opinionsbildning för att hejda klimatförändringarna, skriver Kristina Jonäng med flera.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Det är viktigt att vi som är folkvalda kan visa de unga att vi har en tydlig politisk riktning för att nå klimatmålen, skriver Kristina Jonäng med flera.

De senaste veckorna har debatten om klimatet varit intensiv, särskilt mot bakgrund av Greta Thunbergs framgångsrika opinionsbildning för att hejda klimatförändringarna. Det är viktigt att vi som är folkvalda kan visa de unga att vi har en tydlig politisk riktning för att nå klimatmålen. Många av oss började kampen för en bättre miljö på liknande sätt när vi var tonåringar. Nu vill vi vara med och fullfölja det arbetet som har tagit decennier att få genomslag för.

Beslutsfattare, näringsliv och forskning behöver samarbeta för att nå resultat för klimatet. Intressanta forskningsresultat ska omsättas i verkligenheten i transportsystem, i processindustri och i lösningar för en mer hållbar konsumtion. Företagare mobiliserar kapital som kan investeras i ny teknik i såväl befintlig som ny näringsverksamhet.

Teknikskiften sker i industrin för ökad energieffektivitet, för att lämna plats åt nya råvaror och för att införa förnyelsebara bränslen samt nya produkter som bättre kan svara mot gemensamma klimatmål. Vi behöver lyfta fler goda exempel eftersom många positiva initiativ för klimatet ofta sker i det tysta. Effekterna av den omställning som sker nu får dessutom effekt på klimatet först om några år. Vi har möjlighet att nå resultat för klimatet om vi lyfter fram de aktörer som redan anstränger sig.

Många satsningar på fossilfria alternativ sker först i mindre testmiljöer, sedan genomförs projekt i mindre volymer och därefter rullas fossilfri produktion ut i full skala. Ofta kommer råvaran från skogen. I Säffle har en testbädd etablerats som ska utveckla ett biobaserat laminat till livsmedelsförpackningar. I Hyltebruk ställer man om för att kunna leverera råvara till bland annat leksaker och engångsbestick. På sjukhusen i Västra Götalandsregionen har förpackningar av cellulosa börjat användas bland anställda och patienter. Det går att räkna upp oändligt många fler exempel.

Ska vi bli framgångsrika krävs att vi ersätter klimatångest med framtidstro och visar att omställningen innebär fler möjligheter än hot. Vi kan kombinera tillväxt och välfärd med en övergång till ett hållbart samhälle.

Kristina Jonäng (C)

Kandidat till Europaparlamentet, Uddevalla

Erik Evestam (C)

Kandidat till Europaparlamentet, Säffle

Anna Roos (C)

Oppositionsråd, Hylte

Dag Rogne (C)

Kommunstyrelsens ordförande, Säffle

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.