Hoppa till huvudinnehållet

Ett attraktivt Karlstad för fler människor och fler företag

Publicerad:
I den kommande ombyggnationen av resecentrum och de centrala delarna av Karlstad finns en stor oro kring tillgänglighet i staden, skriver Urban Svanberg med flera.
I den kommande ombyggnationen av resecentrum och de centrala delarna av Karlstad finns en stor oro kring tillgänglighet i staden, skriver Urban Svanberg med flera. Foto: Lisa Olaison

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi från Svenskt Näringsliv, Fastighetsägarna, Sveriges Åkeriföretag och Centrum Karlstad vill poängtera vikten av en livfull och attraktiv stad och tror att alla ombyggnationer i slutändan resulterar i en mer attraktiv stadskärna, skriver Urban Svanberg med flera.

En attraktiv stad är kommunens ansikte utåt och en viktig del i näringslivsarbetet. En känsla av att vilja bo och verka i en stad är viktig för förutsättningarna för företag att växa, för kompetensförsörjning och i förlängningen viktig för att välfärden ska fungera. I arbetet för en attraktiv stad har vi alla ett ansvar för att på olika sätt bidra till en bra utveckling där alla kompetenser och kunskaper tas tillvara, inte minst är en god dialog mellan kommunen och näringslivet viktig när vi står inför större förändringar. En bra dialog mellan kommunen och näringslivet är också en grundförutsättning för ett bra företagsklimat.

I den kommande ombyggnationen av resecentrum och de centrala delarna av Karlstad finns en stor oro kring tillgänglighet i staden. Handeln genomgår en stor omställningsfas med nya konsumtions- och handelsmönster vilket påverkar såväl butiker som fastighetsägare. Oron för att upplevelsen av att det är ”krångligt och stökigt” i stadskärnan är stor.

Vi från Svenskt Näringsliv, Fastighetsägarna, Sveriges Åkeriföretag och Centrum Karlstad vill poängtera vikten av en livfull och attraktiv stad och tror att alla ombyggnationer i slutändan resulterar i en mer attraktiv stadskärna. Vi vill dock poängtera vikten av att alla aktörer under ombyggnationen underlättar så mycket det bara går för näringslivet i stadskärnan – så att de verksamheter som i dag finns i stadskärnan också finns där efter ombyggnationen. Vi har tillsammans tips för hur det skulle kunna göras.

• Se till att involvera alla aktörer (kommun, fastighetsägare och övriga näringsidkare) i processen och under byggtiden för att ha en god dialog med alla inblandade parter.

• Se till att det finns centralt belägna parkeringsmöjligheter under byggtiden av nya p-hus och att det finns en tydlig skyltning till tillgängliga tillfälliga parkeringar redan från E18.

• För att underlätta för människor att snabbt göra ärenden i staden föreslår vi att gatu- och kantstensparkeringar görs om till ”ärendeparkeringar” med p-skiva, som gäller under 1 timme. För längre tid än så hänvisas till parkeringshus där en parkeringsbonus införs.

• Se gatu- och kantstensparkeringarna som ett komplement till parkeringshus och bör inte tas bort i så stor utsträckning som nu föreslås.

• Gör en lastzonsinventering och säkerställa att eventuella lastzoner som tas bort ersätts på ett rimligt sätt.

• Se över om det är möjligt att tidsbegränsa vissa lastzoner för att möjliggöra för kortare ärendeparkering under övrig tid.

• Anordna extra aktiviteter och marknadsföring av de olika delprojekten i ombyggnaden av stadskärnan. Var tydlig med varför det görs och hur slutresultatet är tänkt att bli.

• Bygg i skift! För att projektet så snabbt som möjligt ska bli klart bör man undersöka möjligheten att även bygga på andra tider på dygnet. Naturligtvis med hänsyn till de som bor i närliggande fastigheter.

• Ha en back-up-plan om processen inte går som det är tänkt.

Vi vill gärna vara en dialogpart i utvecklingen av Karlstad och är övertygade om att vi alla på olika sätt kan bidra till att ge Karlstad mer växtkraft och mer attraktivt för både fler människor och fler företag.

Urban Svanberg

Regionchef, Svenskt Näringsliv

Maria Frisk

Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna

Thomas Broström

Regionchef, Sveriges Åkeriföretag

Peter Lundgren

Fastighetsägargruppen Centrum Karlstad

Thomas Bergqvist

Handlargruppen Centrum Karlstad

Artikeltaggar

Centrum KarlstadDebattFastighetsägarnaKarlstadMaria FriskPeter LundgrenSvenskt NäringslivSveriges ÅkeriföretagThomas BergqvistThomas BroströmUrban Svanberg