Agera i Hagforshärvan

Ledare
PUBLICERAD:
Röj upp!
Foto: Peter Nilsson

En anställningshärva har rullats upp i Hagfors kommun, sedan kommunchefen Jan Lilja på eget bevåg anställt utvecklingschefen Lars Nyborg som vd för de båda kommunala bolagen Hagfors Energi och Hagforshem. Detta är något som ligger helt utanför hans befogenheter, då det är helt klart är en uppgift för de respektive olika styrelserna i bolagen. Uppgifter gör också gällande att Lilja och Nyborg är kompisar, vilket dock Lilja förnekar.

Professorn i förvaltningsrätt Olle Lundin skräder inte orden när han i NWT talar om att det kan röra sig korruption och att förfarandet kan vara brottsligt. Därmed torde anställningsavtalet inte vara giltigt, vilket också borde innebära att Nyborg inte kan få ut en fallskärm. Det kan däremot Lilja om han skulle få sparken.

Och sparken borde han få, oavsett eventuella rättsliga följder. Hans agerande har allvarligt skadat kommunen och allmänhetens (och de folkvaldas) förtroende. Man kan inte ha en kommunchef så agerar så här egenmäktigt. Det är inte utan att man undrar om det finns mer av den här varan i Hagfors.

Såväl det gamla S-styret som det nya under Oberoende realister måste ta krafttag och styra upp. De kan börja med att byta ut kommunchefen och sedan får de kommunala bolagen (som höll bolagsstämma i går) tillsätta nya vd:ar.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.